БІЗНЕС

Статут ТОВ з одним засновником + Зразок

Статут ТОВ з одним засновником
Складання Статуту ТОВ з одним засновником

Статут для ТОВ з одним часником (власником) - це документ, що визначає правовий та організаційний статус компанії, а також встановлює права та обов'язки ведення господарської діяльності підприємством. Цей документ відіграє роль правової основи (фундаменту) в існуванні Товариства.

Що Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним засновником (учасником) є важливим та які аспекти регулює:

Юридична Захищеність:
 • Статут фіксує правовий статус та формує ТОВ як юридичну особу. Це надає організації правовий захист і забезпечує визнання її існування в очах закону.

Мета та Завдання:
 • Статут чітко визначає мету та завдання ТОВ. Це робить діяльність організації зрозумілою для громадськості та інших зацікавлених сторін.

Структура та Органи Управління:
 • Статут визначає органи управління та їх повноваження. Це дозволяє ефективно розподіляти відповідальність та забезпечує системність у прийнятті рішень.

Права та Обов'язки Учасника:
 • Статут формулює права та обов'язки засновника, учасника, та інших структурних одиниць. Це створює прозорість та визначає майбутні внутрішні відносини в організації.

Фінансова Діяльність:
 • Статут регулює питання фінансування та використання коштів. Це допомагає відстежувати та контролювати фінансову діяльність товариства.

Звітність та Аудит:
 • Статут встановлює порядок звітності перед учасниками та громадськістю, а також передбачає можливість проведення аудиту. Це забезпечує прозорість та відкритість в діяльності організації.

Заключні положення:
 • Статут визначає процедури змін у своєму власному тексті та інші заключні положення. Це надає гнучкість управлінню та адаптацію до змін у зовнішньому середовищі.

Створення та дотримання статуту є важливим елементом для правильного функціонування та розвитку ТОВ, дозволяючи їй ефективно реалізовувати свою місію та завдання відповідно до законодавства та цілей створення.
Нижче ми приведемо вам зразок статуту ТОВ з одним засновником, які обовʼязкові положення він повинен мати аби вести діяльність законно і зручно:

1. Загальні положення
1.1. Назва та Місцезнаходження ТОВ:
 • Важливість: Визначає ідентифікацію та структурні характеристики ТОВ.
 • Значення: Назва відображає мету та завдання ТОВ, а місцезнаходження — його географічну розташування.

2. Мета та Завдання
2.1. Мета ТОВ:
 • Важливість: Визначає загальну ціль діяльності Товариства з одним учасником.
 • Значення: Створює відповідальність Товариства перед громадськістю та надає рамки для розвитку та впровадження проектів.

2.2. Завдання ТОВ:
 • Важливість: Визначає конкретні напрями діяльності ТОВ.
 • Значення: Деталізує області діяльності, що надає чітку стратегію для досягнення мети.

3. Склад та Права Засновника
3.1. Засновник ТОВ:
 • Важливість: Визначає основних учасників та їхні права.
 • Значення: Встановлює базову структуру управління та визначає основоположники рішень.

3.2. Права Засновника:
 • Важливість: Визначає повноваження засновника у процесі управління ТОВ.
 • Значення: Забезпечує участь засновника у стратегічних рішеннях та розвитку організації.

4. Структура та Органи управління
4.1. Органи Управління:
 • Важливість: Визначає структуру та механізми внутрішнього управління ТОВ.
 • Значення: Забезпечує чітку систему прийняття рішень та сприяє оптимальному функціонуванню Фонду.

4.2. Правління Фонду:
 • Важливість: Визначає орган, відповідальний за стратегічне управління та прийняття фінансових рішень.
 • Значення: Забезпечує ефективну роботу ТОВ та його спроможність втілювати благодійні ініціативи.

5. Фінансова Діяльність
5.1. Фінансування:
 • Важливість: Визначає джерела фінансування та забезпечує фінансову стабільність.
 • Значення: Дозволяє ТОВ привертати ресурси.

5.2. Звітність:
 • Важливість: Забезпечує прозорість та відкритість діяльності ТОВ перед громадськістю та контролюючими органами.
 • Значення: Дозволяє відстежувати ефективність та відповідність діяльності ТОВ визначеним цілям.

6. Заключні положення
6.1. Зміни у статуті:
 • Важливість: Забезпечує гнучкість управління та адаптацію до змін у суспільному середовищі.
 • Значення: Дозволяє Товариству адаптуватися до нових викликів та розвиватися відповідно до потреб.

6.2. Діяльність відповідно до законодавства:
 • Важливість: Забезпечує легітимність та законність діяльності ТОВ.
 • Значення: Гарантує відповідність Товариства правовим нормам та збереження його репутації.
Для отримання консультації чи допомоги спеціалістів Юридичної компанії INSEININ будь-якої складності згідно законодавства, звертайтесь за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/business