БІЗНЕС

Банкрутсво фізичної особи процедура, як відбувається та навіщо потрібно?

Банкрутсво фізичної особи процедура, як відбувається та навіщо потрібно та кому вигідна?

Кодекс з процедур банкрутства (далі - КПБ) передбачає можливість банкрутства фізичних осіб, які зобов'язані виконувати грошові зобов'язання перед кредиторами.

За КПБ, фізична особа може бути визнана банкрутом, якщо вона не може виконати своїх фінансових зобов'язань перед кредиторами. Для цього необхідно, щоб борг фізичної особи перед кредиторами перевищував 30 мінімальних заробітних плат (на день подання заяви про банкрутство ця сума складає 177 тисяч гривень).

Банкрутство фізичної особи регулюється окремим розділом КПБ, а саме - розділом VІІІ "Банкрутство фізичної особи-підприємця, фізичної особи, що не є підприємцем". В цьому розділі встановлені особливості процедури банкрутства фізичних осіб, зокрема, відмінності у порядку складання банкрутської маси, проведення перевірки вимог кредиторів та розподілу майна банкрута.

Для того щоб фізична особа могла подати заяву про своє банкрутство, вона повинна мати борг перед кредиторами, який перевищує 30 мінімальних заробітних плат. При цьому борг має бути підтверджений документально.

Якщо фізична особа задекларує своє банкрутство, то вона може бути звільнена від погашення боргів певними видами майна, а також встановлено термін, протягом якого кредитори можуть подавати вимоги на заборгованість банкрута. Далі проводиться перевірка вимог кредиторів та розподіл майна банкрута між кредиторами у порядку, встановленому Кодексом.

Після прийняття рішення про визнання фізичної особи банкрутом, призначається ліквідаційна комісія, яка має на меті продаж майна банкрута і розподіл отриманих коштів між кредиторами в порядку, встановленому КПБ. У разі недостатності коштів для погашення всіх боргів кредиторів, встановлюється порядок їх розподілу у порядку пріоритетності.

Проте, може у боржника може небути жодного майна та коштів на рахунках. Тоді процедура ускладнюється та потребує залучення спеціалістів.
Ми спеціалісти Юридичної компанії INSEININ можемо гарантувати забезпечення ведення процедури банкрутства фізичної особи без зловживань процесуальним законодавством на користь клієнта боржника та здійснити відповідне реагування ціє процедури на корить кредитора. В процедурі банкрутства на практиці виникає багато питань, які вирішуються розумним підходом з урахуванням практики спеціалістів нашої компанії для забезпечення найвигідніших умов та законних інтересів клієнта. Якщо у Вас виникли питання чи потреба юридичної допомоги спеціалістів у супроводі процедури банкрутства - звертайтесь за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті: https://inseinin.com.ua/business