БІЗНЕС

Як стягнути кошти за договором у судовому порядку

Стягнення коштів за договором у судовому порядку
Захист прав та інтересів особи в залежності від обставин може вимагати звернення в суд. Однією з таких обставин може бути стягнення коштів за договором.

Стягнення коштів за договором - це процес відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням договору, за допомогою судового рішення.

  • Стягнення коштів за договором регулюється Цивільним кодексом України та Кодексом цивільного процесу України. Згідно з ними, вимоги за договором можуть бути стягнуті шляхом звернення до суду з позовом. У разі невиконання вироку суду щодо стягнення коштів, вимоги можуть бути виконані згідно з процедурою, передбаченою виконавчим провадженням.

Позивачем може бути будь-яка особа, яка має право на відшкодування збитків внаслідок неналежного виконання договору. Позивач повинен надати докази, які підтверджують його право на стягнення коштів за договором.

Позовна заява повинна містити наступну інформацію:

  • П.І.Б. та адреса позивача та відповідача
  • Суть позову та вимоги позивача до відповідача
  • Докази, що підтверджують право позивача на стягнення коштів за договором

Позовна заява повинна бути подана до суду, в межах території якого знаходиться відповідач, або відповідного місця виконання зобов’язань за договором.

Після подання позовної заяви до суду, відбувається так званий попередній слухання, на якому визначається дата головного слухання.

На головному слуханні сторони можуть представити додаткові докази, відповісти на запитання суду та інших сторін. Після розгляду доказів та думок сторін, суд виносить рішення щодо стягнення коштів за договором.

У разі задоволення позову, суд виносить рішення про стягнення коштів з відповідача на користь позивача. Рішення може бути оскаржене у вищому судовому органі за зверненням будь-якої із сторін.

У разі невиконання вироку суду щодо стягнення коштів, позивач може виконати вирок за допомогою виконавчої служби. Виконавчий провадження може бути започатковане лише після винесення судом вироку щодо стягнення коштів.

У процесі виконавчого провадження виконавча служба видає виконавчий документ, який надсилається відповідачеві з вимогою про добровільне виконання вироку. Якщо відповідач не виконує вирок, то виконавча служба застосовує примусові заходи, такі як затримання майна або рахунків відповідача.

Незважаючи на те, що процес стягнення коштів за договором є неві д'ємним та складним, він є необхідним для захисту прав та інтересів осіб, які уклали договір. Для успішного проведення судового процесу рекомендуємо звернутися до Юридичної компанії INSEININ, спеціалісти котрої надають професійну допомогу з підготовки необхідної документації та ведення судової справи.


Окрім судового шляху, існує також можливість вирішення спорів щодо стягнення коштів за договором у мирному порядку, шляхом укладення мирової угоди між сторонами.

Мирова угода є добровільною згодою сторін щодо врегулювання спору та може бути складена в будь-який момент до винесення судового рішення.

Укладання мирової угоди є менш складним та витратним процесом, ніж проведення судового процесу. Однак, важливо мати на увазі, що мирова угода є компромісом між сторонами та може бути менш вигідною для позивача порівняно з рішенням суду. Також, виконання мирової угоди не має такої ж юридичної сили, як вирок суду, тому в разі невиконання вироку, позивач може звернутися до суду та розпочати виконавче провадження.

Проте, якщо мирова угода це не для Вас можемо розглядати право позивача може скористатися послугами колекторських компаній або відділу внутрішнього боргового врегулювання, які займаються взяттям на себе функції стягнен ня боргів.

Колекторська компанія є стороннім підрядником, який діє в інтересах кредитора та відшкодовується за свої послуги відсотком від суми стягнутих коштів. Відділ внутрішнього боргового врегулювання є спеціальним підрозділом кредитної установи, який займається стягненням боргів власних клієнтів.

  • Крім того, позивач може звернутися до судового виконавця для стягнення коштів за договором. Судовий виконавець є посередником між позивачем та відповідачем, який забезпечує виконання вироку суду. Судовий виконавець проводить опис майна відповідача, забезпечує виконання рішення суду та проводить інші дії, необхідні для стягнення коштів.
Позивач повинен бути готовий до того, що процес стягнення коштів може затягнутися на декілька місяців або навіть років, залежно від складності справи та кількості вимог, які потрібно задовольнити.

  • У разі успішного стягнення коштів за договором, позивач може отримати повну чи часткову компенсацію втрат, які він зазнав через порушення договору відповідачем. Компенсація може включати в себе суму грошей, яку позивач не отримав від відповідача, а також збитки, які він поніс через несплату коштів вчасно.

Отже, стягнення коштів за договором у судовому порядку в Україні є процесом, який може бути досить складним та затягнутися на тривалий час. Проте, він може бути дієвим і ефективним, якщо довірити усі необхідні документи та процесуальні аспекти Юридичній компанії INSEININ.
У разі якщо Ви не має достатньо досвіду або знань щодо процесу стягнення коштів у судовому порядку, Вам належить скористатися послугами юристів або адвокатів. Ми в Ююридичній компанії INSEININ є професіоналами з даної правової сфери та можемо допомогти скласти всі необхідні документи та подати їх до суду, а також відстояти інтереси позивача в судовому процесі.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті: https://inseinin.com.ua/business