БІЗНЕС

Ліквідація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), Приватного підприємства (ПП), Благодійного фонду та Громадської організації (ГО)

Ліквідація ТОВ, ПП, Благодійних фондів, ГО
У статті наведено загальну процедуру та перелік документів для ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), Приватного підприємства (ПП), Благодійного фонду та Громадської організації (ГО)

Ліквідація юридичних осіб, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), Приватне підприємство (ПП), Благодійний фонд та Громадська організація (ГО), - це процедура припинення їхньої діяльності та виходу з ринку. Ліквідація може бути викликана різними обставинами, такими як закриття бізнесу, досягнення мети організації або інші причини.

Ліквідація Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Процедура ліквідації ТОВ:

 1. Прийняття рішення про ліквідацію ТОВ - рішенням учасників Товариства приймається рішення про ліквідацію компанії.
 2. Призначення ліквідатора - учасники ТОВ призначають ліквідатора або ліквідаційну комісію.
 3. Створення комісії ліквідаторів (якщо застосовується) - комісія може складатися з представників учасників або зовнішніх спеціалістів.
 4. Підготовка інвентаризаційного балансу - проводиться інвентаризація активів і пасивів ТОВ на дату прийняття рішення про ліквідацію.
 5. Сплата заборгованості - ТОВ повинно виконати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами та стягнути заборгованість від боржників.
 6. Проведення ліквідаційних дій - ліквідатори продають активи ТОВ, стягують борги, закривають контракти, сплачують податки і зобов'язання.
 7. Подання декларацій - ліквідатори подають декларації про припинення діяльності ТОВ до відповідних контролюючих органів.
 8. Закриття рахунків - ліквідатори закривають банківські рахунки ТОВ.
 9. Реєстрація ліквідації - ліквідатори подають документи на реєстрацію ліквідації до Міністерства юстиції України.
 10. Видача свідоцтва про ліквідацію - після реєстрації ліквідації, Міністерство юстиції виділяє свідоцтво про ліквідацію, яке свідчить про припинення діяльності ТОВ.

Документи для ліквідації ТОВ:

 1. Рішення про ліквідацію ТОВ.
 2. Повноваження ліквідатора або ліквідаційної комісії.
 3. Інвентаризаційний баланс.
 4. Фінансові звіти ТОВ.
 5. Вимоги кредиторів та боржників.
 6. Паспорт ТОВ та інші документи компанії.
 7. Документи для реєстрації ліквідації.

Ліквідація Приватного підприємства (ПП)
Процедура ліквідації ПП:

 1. Прийняття рішення про ліквідацію Приватного підприємства (ПП):
 2. Прийняття рішення про ліквідацію ПП - власник (фізична особа) приймає рішення про припинення діяльності свого підприємства.
 3. Призначення ліквідатора - власник ПП призначає ліквідатора або може сам функціонувати як ліквідатор.
 4. Підготовка інвентаризаційного балансу - проводиться інвентаризація активів і пасивів ПП на дату прийняття рішення про ліквідацію.
 5. Сплата заборгованості - ПП повинно виконати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами та стягнути заборгованість від боржників.
 6. Проведення ліквідаційних дій - ліквідатор продає активи ПП, стягує борги, закриває контракти, сплачує податки і зобов'язання.
 7. Подання декларацій - ліквідатор подає декларації про припинення діяльності ПП до відповідних контролюючих органів.
 8. Закриття рахунків - ліквідатор закриває банківські рахунки ПП.
 9. Реєстрація ліквідації - ліквідатор подає документи на реєстрацію ліквідації до Міністерства юстиції України.
 10. Видача свідоцтва про ліквідацію - після реєстрації ліквідації, Міністерство юстиції виділяє свідоцтво про ліквідацію, яке свідчить про припинення діяльності ПП.

Документи для ліквідації ПП:

 1. Рішення власника про ліквідацію ПП.
 2. Повноваження ліквідатора або ліквідаційної комісії.
 3. Інвентаризаційний баланс.
 4. Фінансові звіти ПП.
 5. Вимоги кредиторів та боржників.
 6. Паспорт ПП та інші документи компанії.
 7. Документи для реєстрації ліквідації.

Ліквідація Благодійного фонду
Процедура ліквідації Благодійного фонду:

 1. Прийняття рішення про ліквідацію фонду - рішенням керівного органу фонду (правління, наглядової ради або загальних зборів учасників) приймається рішення про ліквідацію фонду.
 2. Призначення ліквідатора - керівний орган фонду призначає ліквідатора або ліквідаційну комісію.
 3. Сплата заборгованості - фонд повинен виконати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами та стягнути заборгованість від боржників.
 4. Проведення ліквідаційних дій - ліквідатор продає активи фонду, стягує борги, закриває контракти, сплачує податки і зобов'язання.
 5. Подання декларацій - ліквідатор подає декларації про припинення діяльності фонду до відповідних контролюючих органів.
 6. Реєстрація ліквідації - ліквідатор подає документи на реєстрацію ліквідації до Міністерства юстиції України.
 7. Видача свідоцтва про ліквідацію - після реєстрації ліквідації, Міністерство юстиції виділяє свідоцтво про ліквідацію, яке свідчить про припинення діяльності Благодійного фонду.

Документи для ліквідації Благодійного фонду:

 1. Рішення керівного органу фонду про ліквідацію фонду.
 2. Повноваження ліквідатора або ліквідаційної комісії.
 3. Фінансові звіти фонду.
 4. Вимоги кредиторів та боржників фонду.
 5. Статут фонду.
 6. Документи для реєстрації ліквідації.

Ліквідація Громадської організації
Процедура ліквідації Громадської організації:

 1. Прийняття рішення про ліквідацію організації - рішенням зборів учасників або керівного органу організації приймається рішення про ліквідацію.
 2. Призначення ліквідатора - збори учасників або керівний орган організації призначає ліквідатора або ліквідаційну комісію.
 3. Сплата заборгованості - організація повинна виконати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами та стягнути заборгованість від боржників.
 4. Проведення ліквідаційних дій - ліквідатор продає активи організації, стягує борги, закриває контракти, сплачує податки і зобов'язання.
 5. Подання декларацій - ліквідатор подає декларації про припинення діяльності організації до відповідних контролюючих органів.
 6. Реєстрація ліквідації - ліквідатор подає документи на реєстрацію ліквідації до Міністерства юстиції України.
 7. Видача свідоцтва про ліквідацію - після реєстрації ліквідації, Міністерство юстиції виділяє свідоцтво про ліквідацію, яке свідчить про припинення діяльності Громадської організації.

Документи для ліквідації Громадської організації:

 1. Рішення зборів учасників або керівного органу про ліквідацію організації.
 2. Повноваження ліквідатора або ліквідаційної комісії.
 3. Фінансові звіти організації.
 4. Вимоги кредиторів та боржників організації.
 5. Статут організації.
 6. Документи для реєстрації ліквідації.

Окрім вказаних етапів та документів, ліквідація юридичних осіб може включати інші документи, які можуть бути необхідними для ліквідації юридичної особи, включають:
 • Копії документів, що засвідчують особу та повноваження ліквідатора (паспорт, довіреність тощо).
 • Звіт про хід ліквідації, який описує всі проведені ліквідаційні дії та їх результати.
 • Довідка про відсутність заборгованості перед працівниками (якщо є).
 • Висновок про виконання обов'язкових платежів перед бюджетом та іншими органами.
 • Документи, що підтверджують передачу майна або коштів у разі ліквідації.
 • Пояснювальна записка або звіт про результати ліквідації для керівного органу або учасників юридичної особи.
 • Інші документи, які можуть бути вимогами контролюючих органів або випливають зі специфіки ліквідації кожного типу юридичної особи.

Також, важливо зазначити зазначені етапи та документи є загальними, і в кожному конкретному випадку можуть бути свої особливості та додаткові вимоги.

Якщо вам потрібно ліквідувати юридичну особу, рекомендуємо звернутися до юристів або фахівців зі знанням законодавства та процедур ліквідації в вашій країні. Вони зможуть надати вам конкретну інформацію та допомогу у проведенні процедури ліквідації з дотриманням всіх вимог та норм законодавства.

Для отримання консультації експерта з даних питань у ЮК INSEININ можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Ви можете: [РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ]

Чи залишити форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/business