БІЗНЕС

Розробка статуту для Юридичної особи | Шаблон статуту для ТОВ та Акціонерного товариства

У статті будуть розглянуті пункти, які необхідно врахувати при розробці статуту для Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та Акціонерного товариства (АТ)

Розробка статуту юридичної особи - це етап у створенні юридичної особи, де статом визначаються всі необхідні пункти: правовий статус, повноваження та порядок функціонування компанії. У статуті повинні бути чітко визначені найменування та місцезнаходження компанії, предмет діяльності, розмір статутного фонду, повноваження та порядок дій учасників (акціонерів), органи управління, порядок прийняття рішень, режим ділової таємниці, розподіл прибутку та збитків, порядок ліквідації та заключні положення.

Недотримання вимог може призвести до негативних наслідків, таких як штрафи, скасування ліцензій, або навіть закриття компанії, - пояснює адвокат Юридичної компанії INSEININ

1. Найменування та місцезнаходження

Першим пунктом статуту повинні бути найменування та місцезнаходження Юридичної особи. Найменування ТОВ та АТ повинні містити офіційну абревіатуру та повну назву компанії. Місцезнаходження Юридичної особи повинне бути точно визначено, з вказівкою на область та місто.

2. Предмет діяльності

Пункт про предмет діяльності Юридичної особи повинен бути максимально точним та конкретним. У статуті необхідно зазначити всі види діяльності, яким займається компанія, згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД).

3. Розмір статутного фонду

У статуті повинен бути вказаний розмір статутного фонду. Для ТОВ необхідно вказати розмір статутного фонду у грошовому виразі, а для АТ - у грошовому та матеріальному виразі. Розмір статутного фонду повинен відповідати вимогам законодавства.

4. Повноваження та порядок дій учасників (акціонерів)

У статуті повинні бути чітко визначені повноваження та порядок дій учасників (акціонерів) компанії. У ТОВ повноваження учасників визначаються у відповідності до внесеного ними статутного фонду, а у АТ - у відповідності до кількості власних акцій. У статуті повинен бути чіткий порядок прийняття рішень та проведення зборів учасників (акціонерів), а також умови виходу учасника (акціонера) з компанії.

5. Органи управління

Статут повинен визначати органи управління компанії та їх повноваження. У ТОВ зазвичай є один керівник, який відповідає за управління компанією, а у АТ - рада директорів та генеральний директор. У статуті повинен бути визначений порядок обрання та звільнення керівника, ради директорів та генерального директора.

6. Порядок прийняття рішень

Статут повинен містити чіткий порядок прийняття рішень, який визначає процедуру прийняття рішень у ТОВ та АТ. У ТОВ рішення приймаються більшістю голосів учасників, а в АТ - більшістю голосів акціонерів. У статуті повинен бути вказаний порядок голосування та підрахунку голосів.

7. Режим ділової таємниці

У статуті необхідно визначити режим ділової таємниці компанії та вказати, яку інформацію вважати конфіденційною. У статуті повинен бути вказаний порядок доступу до конфіденційної інформації та відповідальність за її розголошення.

8. Розподіл прибутку та збитків

У статуті повинен бути визначений порядок розподілу прибутку та збитків компанії між учасниками (акціонерами). У ТОВ розподіл прибутку відбувається у відповідності до частки учасника у статутному фонді, а у АТ - у відповідності до кількості акцій, які належать акціонеру. У статуті повинен бути визначений порядок розподілу збитків, які мають бути покриті учасниками (акціонерами).

9. Порядок ліквідації

У статуті повинен бути визначений порядок ліквідації компанії у разі її припинення. У ТОВ ліквідація відбувається у відповідності до часток учасників у статутному фонді, а у АТ - у відповідності до кількості акцій, які належать акціонеру. У статуті повинен бути вказаний порядок розподілу майна компанії після її ліквідації.

10. Заключні положення

У статуті повинні бути заключні положення, які необхідно включити в кінці документу. У цьому розділі можна вказати, як будуть вирішуватися спірні питання, які не були враховані в статуті, а також інші важливі аспекти функціонування компанії.


Адвокати юридичної компанії INSEININ можуть допомогти у розробці статуту та забезпечити відповідність його вимогам законодавства. Ми можемо допомогти у виборі правильної форми Юридичної особи та визначенні необхідних пунктів у статуті, забезпечуючи відповідність їх вимогам законодавства.

Наші адвокати також допоможуть зареєструвати компанію та забезпечити реєстрацію її учасників (акціонерів) у відповідному державному реєстрі.

Оскільки юридичний процес досить складний та вимагає великої уваги до деталей, спеціалісти INSEININ знають, як правильно оформити статут та забезпечити успішну діяльність компанії у майбутньому.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/business