БІЗНЕС

Супровід процедури банкрутства юридичних осіб

Сьогодні в Україні склалася складна фінансова ситуація, що не дає багатьом підприємствам успішно вести свою господарську діяльність. Багато хто з структур, що колись ефективно працювали, занепадають. Для виходу із ситуації боржники використовують механізм банкрутства, що регулюється відносно новим нормативним актом, який має назву Кодекс України з процедур банкрутства, який встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи. Давайте детальніше розглянемо процедуру банкрутства юридичних осіб.

Розпочнемо із розуміння ключових термінів:

o Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному КУзПБ, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

o Неплатоспроможність - неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених КУзПБ.

o Суб'єктом банкрутства (боржником) може бути юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов’язання, строк виконання яких настав.

o Ключовим учасником у справі про банкрутство є арбітражний керуючий - фізична особа, яка отримала відповідне свідоцтво та інформація про яку внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

o В залежності від процедури банкрутства арбітражний керуючий може виконувати функції розпорядника майна, керуючого реалізацією, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора.

o Розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном

o Керуючий реалізацією - арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реалізації майна банкрута та задоволення вимог кредиторів.

o Керуючий реструктуризацією - арбітражний керуючий, призначений господарським судом у справі про неплатоспроможність фізичної особи для здійснення реструктуризації боргів боржника.

o Керуючий санацією - арбітражний керуючий, а у випадках, передбачених КУзПБ, - керівник боржника, призначений господарським судом для здійснення процедури санації боржника.

o Ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

o Кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов’язань до боржника.

o Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

o Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

o Забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника.

Процедура

Почнемо з початку, тобто з визначення суду, в якому буде розглядатись справа про банкрутство та всі майнові вимоги до боржника – відповідно до Кодексу така категорія справ розглядається в господарському суді, який здійснює провадження у справі про банкрутство в межах однієї справи.

Ініціювати банкрутство юридичних осіб можуть як кредитори, так і боржники, для цього потрібно звернутися з відповідною заявою до суду. При цьому, наразі не існує спеціальних вимог і навіть не передбачена спрощена процедура банкрутства, так зване самобанкрутство, яке існувало за часів дії Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Тому зараз можна порушити справу про банкрутство щодо юридичної особи за борг навіть в 1 гривню без граничного часу його наявності.

Відповідальність за доведення юридичної особи до банкрутства несуть її засновники (учасники, акціонери або інші особи, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії) і, у випадках передбачених законом, її керівник. У разі недостатності майна у боржника для задоволення вимог кредиторів, вказані особи несуть субсидіарну відповідальність за його зобов`язаннями, тобто відповідають за борги в тій частині, яку не зміг погасити боржник.

Також потрібно звернути увагу, що є різні типи кредиторів боржника, і задоволення їх вимог відбувається в порядку черговості:

♦ забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких до боржника або іншої особи забезпечені заставою майна боржника;

♦ конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника;

♦ поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство, тобто з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян.

Після відкриття провадження у справі про банкрутство, настає етап розпорядження майном боржника. Під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу.

Завершується все закриттям провадження у справі про банкрутство.

Загалом процедура банкротства складається з багатьох етапів, потребує великої кількості сил та коштів, а також команду правників, що можуть вести таку справу.

Для чого потрібна компанія з питань банкрутства?

Компанія (фірма) з питань банкрутства потрібна для надання кваліфікованої допомоги боржнику чи кредитору в банкрутстві.

Ми спеціалісти Юридичної компанії INSEININ можемо гарантувати забезпечення ведення процедури банкрутства юридичної особи без зловживань процесуальним законодавством збоку інших учасників, а при наявності таких зловживань – за дорученням клієнта, здійснити відповідне реагування. В процедурі банкрутства на практиці виникає багато питань, які вирішуються маневрами нашої компанії для забезпечення законних інтересів клієнтів. Якщо у Вас виникли питання чи потреба юридичної допомоги спеціалістів у супроводі процедури банкрутства - звертайтесь за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті: https://inseinin.com.ua/business