БІЗНЕС

Зразок договору - Складання договору на замовлення

складання зразку договору
Зразок договору: шаблон, як скласти, чим ризикуєте і чому краще замовити індивідуальний

Зразок договору - це типовий текст або шаблон, який визначає структуру і форму договору, яку можна використовувати як основу для створення конкретних угод між сторонами. Зазвичай це документ, який містить загальний шаблон з узагальненими положеннями та місцем для заповнення конкретних деталей, таких як імена сторін, опис послуг, умови оплати і т. д.

Зразки договорів допомагають спростити процес створення угод та забезпечують консистентність у форматі та структурі договорів. Вони можуть бути використані як вихідна точка для створення індивідуальних договорів, враховуючи конкретні умови і вимоги сторін.

Однак важливо пам'ятати, що зразок договору - це лише загальний шаблон і не може враховувати всі особливості конкретної угоди. Тому перед використанням зразка вважливо розуміти усі ризики, котрі за собою несе шаблонний договір.

Які ризики в собі несе шаблон договору?

Використання шаблонного договору може призвести до багатьох ризиків і проблем, оскільки такий договір не завжди враховує конкретність вашої угоди і потреби сторін, а іноді і взагалі немає юридичної сили.

Ось деякі з можливих ризиків при використанні шаблонного договору:

 1. Не відповідність з конкретними умовами: Зразок договору може не враховувати специфічні умови вашої угоди (наприклад товар з індивідуальними ознаками або такий, що підлягає ліцензуванню), що може призвести до невідповідності між документом і реальними угодами між сторонами. А це в свою чергу тягне недійсність даного договору в певних пунктах або в цілому.
 2. Відсутність захисту інтересів: Зразок не завжди враховує усі потреби та інтереси обох сторін угоди. Це може призвести до невідповідності прав та обовʼязків сторін і ризику надмірного привілеювання однієї зі сторін. Таке привілеювання має наслідком, що хтось просто залишається незахищеним і може втратити кошти, або програти суд.
 3. Відсутність специфічних умов: Якщо ваша угода потребує специфічних умов, таких як гарантії, обмеження відповідальності, конфіденційність тощо, то зразок може їх не містити. Або ті вимоги, що має примірник не в повній мірі захищають права сторони, котра у цьому зацікавлена.
 4. Законність та вимоги до документів: Зразок може не враховувати актуальні зміни до законодавства, а також вимоги та регулювання, які стосуються вашої угоди (особливо з приводу товарів та послуг, що мають складну специфіку). Це може призвести до порушення закону і як наслідок збитки для обох сторін.
 5. Відсутність гнучкості: Зразок може бути обмеженої гнучкості, що ускладнює адаптацію договору під ваші потреби. До прикладу часто не враховується обмеження на період дії військового стану, або порядок вирішення спору.
 6. Ризик невідомості: Ви можливо не будете розуміти всіх положень і юридичних термінів у зразку, що може призвести до невірного використання документа. Укладення будь-яких договорів для особи, що не має юридичної освіти та не усвідомлює усіх наслідків і зобовʼязань за договором дуже небезпечно.

Для запобігання цим ризикам рекомендується використовувати зразок як основу, але адаптувати його під конкретні умови вашої угоди. Крім того, важливо консультуватися з юристом або адвокатом для перевірки та підготовки договору, що відповідає всім правовим вимогам і ваших інтересів.


Існує безліч різних видів договорів, і їх популярність може варіюватися залежно від конкретної сфери та потреб сторін. Ось кілька найпоширеніших видів зразків договорів:

 1. Зразок Договору купівлі-продажу: Використовується при купівлі або продажу товарів або послуг. Це один з найбільш загальних видів договорів.
 1. Зразок Трудового договору: Укладається між роботодавцем і працівником і визначає умови зайнятості та оплати праці.
 1. Зразок Договору Оренди: Використовується при оренді нерухомості, транспортних засобів або іншого майна.
 1. Зразок Договору позики: Регулює умови позики грошей або інших цінностей між сторонами.
 1. Зразок Договору послуг: Визначає умови надання певних послуг.
 1. Зразок Договору постачання: Регулює умови постачання товарів або послуг між постачальником і замовником.
 1. Зразок Договору партнерства: Використовується для створення спільної ділової діяльності між партнерами.
 1. Зразок Договору найму: Визначає умови найму житла або комерційної властивості.
 1. Зразок Договору страхування: Укладається між страховиком і страхувальником та регулює умови страхування.
 1. Зразок Договору авторського права: Визначає умови створення і використання авторських творів.
Кожен з цих договорів може бути індивідуально складений відповідно до потреб сторін.

Таке індивідуальне складання договору на замовлення може бути корисним у випадках, коли:

 • Потрібні специфічні умови: Якщо у вас є унікальні вимоги або умови, які не покриває загальний зразок договору.
 • Захист інтересів: Якщо вам потрібно захистити свої інтереси і максимально зменшити ризики.
 • Складність справи: У разі складних угод чи транзакцій, де важливо точно визначити всі умови та обов'язки сторін.
 • Індивідуальна консультація: Індивідуальне складання договору надає можливість отримати консультацію від юриста, що спеціалізується на конкретних сферах права.
 • Побоюєтесь за втрату коштів: Та відсутність проблемних договорів чи підозрілих контрагентів.

Ціна послуги
Ціна індивідуального складання договору на замовлення може значно варіюватися від одного юриста до іншого і залежить від різних факторів, таких як складність справи, обсяг роботи та досвід юриста. Ціна за складання договору може коливатися від 100$ до 5000$ доларів США. Важливо зазначити, що вартість індивідуального складання договору на замовлення може бути більш вигідною в довгостроковій перспективі, оскільки він може запобігти потенційним юридичним проблемам та ризикам.

Ось кілька переваг індивідуального складання договору на замовлення порівняно із загальним зразком:

 1. Пристосування до конкретних потреб: Індивідуально складений договір буде повністю пристосованим до вашої конкретної ситуації та потреб. Загальні зразки можуть не враховувати усіх ваших особливостей.
 2. Захист інтересів: Юрист, який складає договір на замовлення, може допомогти захистити ваші інтереси та максимально зменшити ризики.
 3. Специфічні умови: Якщо угода містить специфічні умови, то індивідуально складений договір дозволить їх точно відобразити.
 4. Юридична консультація: Під час індивідуального складання договору на замовлення ви можете отримати юридичну консультацію, що допоможе вам краще зрозуміти умови угоди.
 5. Запобігання проблемам: Індивідуальний договір може запобігти можливим юридичним проблемам у майбутньому, що може значно заощадити час і гроші.

Рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста або адвоката для отримання консультації та надання точних оцінок щодо ціни індивідуального складання договору на замовлення.

Які основні вимоги до договорів ставляться?

Основні вимоги до договорів визначаються законодавством та юридичною практикою і можуть коливатися в залежності від країни та конкретної сфери угоди. Проте, основні загальні вимоги до договорів включають наступне:

 1. Згода сторін: Угода повинна бути укладена добровільно, за взаємною згодою всіх сторін. Немає обов'язку укладати угоду, і сторони повинні мати вільну волю для вираження своєї згоди.
 2. Об'єкт угоди: Договір повинен мати чіткий предмет, тобто визначений об'єкт, щодо якого укладається угода. Це може бути послуги, товари, нерухомість, права тощо. У договорі обʼєкт іменують як Предмет договору.
 3. Специфікація умов: Договір повинен містити чіткі та конкретні умови, включаючи ціну, предмет, терміни, обов'язки сторін, методи оплати, умови доставки, якщо це застосовно.
 4. Законність: Умови договору повинні бути законними. Договір, який суперечить законодавству (наприклад, угода про злочинну діяльність), є недійсним.
 5. Захист інтересів сторін: Договір повинен бути справедливим для всіх сторін і захищати їхні інтереси. Він не повинен створювати значущого дисбалансу між сторонами, який би був на шкоду одній з них.
 6. Підписи сторін: Договір повинен бути підписаний всіма сторонами, що вказує на їхню згоду та обов'язковість виконання умов угоди.
 7. Дотримання формальностей: Деякі види договорів можуть вимагати певних формальностей, таких як нотаріальне посвідчення або реєстрація в певних органах. Це залежить від конкретного законодавства та виду угоди.
 8. Призначення сторін: Договір повинен вказувати хто є Замовником і Виконавцем (або іншими сторонами угоди). Це ідентифікує сторони та визначає їхні обов'язки та права.
 9. Ясна мова та зрозумілість: Умови договору повинні бути сформульовані чітко та зрозуміло, щоб всі сторони могли їх інтерпретувати однаково.
 10. Відсутність обману або примусу: Договір повинен бути укладений без обману або примусу. Сторони повинні бути вільні виразити свою згоду без негідних впливів.

Важливо враховувати, що вимоги до договору можуть варіюватися в залежності від конкретної сфери і місця укладення угоди. Завжди рекомендується консультуватися з кваліфікованим юристом, щоб переконатися, що угода відповідає всім вимогам та захищає ваші інтереси.

Зразок договору може значно варіюватися в залежності від типу угоди та її умов. Однак ось загальний шаблон договору, який містить основні елементи:

ДОГОВІР № [Номер договору]

Цей Договір (надалі - "Договір") укладений на [Дата укладення договору] між:

1. Замовником:

ПІБ (повне ім'я) Замовника: _______________________ Адреса реєстрації Замовника: _______________________ Контактні дані Замовника (телефон, електронна пошта): _______________________

2. Виконавцем:

ПІБ (повне ім'я) Виконавця: _______________________ Адреса реєстрації Виконавця: _______________________ Контактні дані Виконавця (телефон, електронна пошта): _______________________

3. Предмет Договору:

Предметом цього Договору є [опис предмета договору, наприклад, надання послуг, поставка товарів, оренда майна тощо].

4. Умови та терміни:

4.1. Термін дії Договору: з [початкова дата] по [кінцева дата].

4.2. Умови виконання: [опис умов виконання, якщо є].

5. Оплата:

5.1. Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю суму [сума] в розмірі [сума грошей] за [опис оплати, наприклад, надання послуг, поставку товарів].

5.2. Оплата повинна бути здійснена на банківський рахунок Виконавця протягом [строк оплати].

6. Відповідальність сторін:

6.1. За порушення умов цього Договору кожна із сторін несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7. Зміни та розірвання Договору:

7.1. Зміни до цього Договору можуть бути внесені лише за взаємною угодою сторін та після письмового підтвердження.

7.2. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в інших випадках, передбачених законодавством.

8. Завершальні положення:

8.1. Цей Договір є повним і остаточним угодою між сторонами щодо предмета Договору і скасовує всі попередні усні або письмові угоди, згоди чи угоди між сторонами.

8.2. Цей Договір підлягає і тлумачиться відповідно до законодавства [країна, де укладено Договір].

Підписи сторін:

Замовник: _______________________ Виконавець: _______________________ (підпис) (підпис)

[Дата] [Дата]

*Цей шаблон слугує лише для загального ознайомлення та використовується на власний розсуд. Для складання конкретного договору рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста або адвоката, який може призначити конкретні умови та дорадити стосовно ваших індивідуальних потреб та ситуації.
Для отримання консультації чи допомоги спеціалістів Юридичної компанії INSEININ у складанні Договору будь-якої складності згідно законодавства та з забезпеченням прав і інтересів сторін, звертайтесь за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/business