КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО І M&A ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Складання статуту для юридичної особи ТОВ, АТ

Особливості та вимоги до статуту для юридичної особи підчас його складання

Статут є одним з найважливіших документів, який визначає правила та умови функціонування юридичної особи. Він встановлює основні принципи, цілі, права та обов'язки органів управління, порядок прийняття рішень, а також інші ключові аспекти діяльності юридичної особи. При складанні статуту необхідно враховувати ряд особливостей, які забезпечують його ефективність та відповідність законодавству, такими є наступні:

  1. Правове регулювання: Перш за все, статут повинен відповідати законодавству країни, в якій функціонує юридична особа. Це включає в себе дотримання вимог щодо правової форми, процедур створення та реєстрації, прав та обов'язків учасників та інші правові норми, які регулюють діяльність юридичних осіб.
  2. Назва та цілі: Статут повинен містити точну назву юридичної особи, яка повинна бути унікальною та відрізнятися від назв інших юридичних осіб. Крім того, статут повинен чітко визначати цілі та завдання, з метою яких створюється юридична особа.
  3. Організаційна структура: Статут повинен визначати організаційну структуру юридичної особи, включаючи органи управління, їх повноваження та порядок формування. Наприклад, статут може передбачати наявність загальних зборів учасників, наглядової ради, керівника тощо.
  4. Права та обов'язки учасників: Статут повинен чітко визначати права та обов'язки учасників юридичної особи. Це можуть бути права на участь у прийнятті рішень, отримання інформації про діяльність компанії, розподіл прибутку тощо.
  5. Порядок прийняття рішень: Статут повинен визначати процедуру прийняття рішень юридичної особою. Це може включати засідання органів управління, голосування, письмові процедури тощо. Також можуть бути встановлені правила для прийняття важливих рішень, змін у статуті або розподілу майна.
  6. Процедури ліквідації та припинення діяльності: Статут повинен визначати порядок ліквідації юридичної особи та припинення її діяльності. Це включає в себе визначення процедур припинення, розподілу майна та інших аспектів, які пов'язані з припиненням діяльності.
  7. Зміни до статуту: Статут також повинен містити правила та процедури для внесення змін до нього. Це може включати вимогу про затвердження змін загальними зборами учасників або іншими органами управління та виконання вимог законодавства щодо зміни статуту.

Складання статуту є важливим етапом створення юридичної особи, і він повинен відбуватися з дотриманням всіх правових норм та особливостей, що стосуються конкретної організації.

Консультація з юристами та фахівцями у галузі юридичної практики є рекомендованою вимогою для забезпечення точності, законності та відповідності статуту вимогам законодавства.

Для отримання консультації експерта з даних питань Юридичної компанії INSEININ можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Ви можете: [РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ]

Чи залишити форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/corporate_ma