КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Адвокат по статті 140 Кримінального кодексу: Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником

адвокат з кримінальних справ ст. 140КК
Роль Адвоката в Справах Неналежного Виконання Медичними та Фармацевтичними Працівниками своїх обовʼязків

У сфері медичних та фармацевтичних послуг дотримання стандартів та професійних обов'язків є надзвичайно важливими, оскільки вони безпосередньо впливають на здоров'я та життя людей. Стаття 140 Кримінального Кодексу України регулює випадки неналежного виконання медичними та фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків та наслідки цього неналежного виконання.

Правовий Контекст

Стаття 140 Кримінального Кодексу України передбачає відповідальність за невиконання або неналежне виконання медичними та фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків, що призводить до тяжких наслідків для пацієнтів. Закон передбачає різні види покарань, включаючи позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, виправні роботи, обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Роль Адвоката в Справах за Статтею 140 КК

У справах, пов'язаних із неналежним виконанням медичними та фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків, адвокати відіграють важливу роль у забезпеченні справедливості та захисті прав індивідів.


Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником

1. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Особливості доведення за даною статтею, включають:
З погляду суспільної безпеки, цей правопорушення має вагому значимість, оскільки недбале або несумлінне виконання медичними або фармацевтичними працівниками своїх обов'язків призводить до незабезпечення всіх громадян у галузі охорони здоров'я. Це може мати серйозні наслідки для хворих. Діяльність таких працівників регулюється різними нормативними актами, міжнародними конвенціями, інструкціями, наказами і т.д. (Закон України "Про охорону здоров'я", 1992 р.; Декларація про незалежність і професійну свободу лікаря, 1986 р.; Міжнародний кодекс медичної етики, 1949 р. і інші).

З точки зору об'єктивної сторони, це правопорушення складається з наступних компонентів: 1) діяння; 2) наслідки; 3) наявність причинного зв'язку між ними.

Діяння полягає в невиконанні або неналежному виконанні медичними або фармацевтичними працівниками своїх професійних обов'язків.

Невиконання професійних обов'язків може включати в себе відмову у госпіталізації хворого, який потребує невідкладної допомоги, невиконання діагностики захворювання або проведення невідкладних операцій або інших медичних процедур, залишення хворого без належного нагляду або контролю і т. д.

Неналежне виконання професійних обов'язків може включати в себе недбале виконання операцій або інших медичних процедур, неправильне дозування лікарських препаратів, порушення правил приготування ліків, порушення строків і порядку проведення профілактичних медичних оглядів і щеплень тощо.

Неналежне виконання професійних обов'язків виникає внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до них. Якщо медичний або фармацевтичний працівник не мав можливості виконати свої обов'язки належним чином (наприклад, через власну хворобу, надзвичайні обставини, вплив нездоланної сили тощо), то кримінальна відповідальність не настає.

Об'єктивної сторони є настання серйозних наслідків для хворого, таких як смерть, тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження, інвалідність або інші ускладнення захворювання.

Між вчиненим діянням і вказаними наслідками повинен бути встановлений причинний зв'язок, для чого зазвичай призначається судово-медична експертиза.

Суб'єктивна сторона цього правопорушення виражається в прямому умислі або в злочинній недбалості стосовно неналежного виконання професійних обов'язків. Що стосується наслідків, то вина до них може бути лише необережною (злочинною недбалістю або злочинною самовпевненістю).

Суб'єктами цього правопорушення можуть бути медичні та фармацевтичні працівники, незалежно від їх освітньо-кваліфікаційного рівня та посади (лікарі, медсестри, фельдшери, фармацевти тощо).

Частина 2 статті 140 Кримінального кодексу передбачає більш сувору відповідальність, якщо вчинене правопорушення спричинило смерть хворого або інші серйозні наслідки. Це можуть бути тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження, або якщо це призвело до серйозних ускладнень захворювання.

Важливо відрізняти це правопорушення від ненадання допомоги хворому медичним працівником (стаття 139 Кримінального кодексу). Перш за все, слід зауважити, що ці статті відображають загальний (стаття 140 КК) та спеціальний (стаття 139 КК) аспекти цього виду кримінальної діяльності.

Крім того, відповідальність за ч. 1 статті 139 КК настає внаслідок факту ненадання допомоги хворому медичним працівником, в той час як для закінченого правопорушення, передбаченого статтею 140 КК, потрібно, щоб настанули серйозні наслідки для хворого.

Також, з суб'єктивної сторони, правопорушення, передбачене статтею 139 КК, характеризується прямим умислом, у той час як діяння, визначене у статті 140 КК, може вчинятися як з прямим умислом, так і через злочинну недбалість.

Допомога адвоката з кримінальних справ

З практики після внесення відомостей до ЄРДР проведення досудового розслідування та інші дії передбачені Кримінально процесуальним кодексом України - відбуваються у повністю законний спосіб. Саме тому адвокат з кримінальних справ може на будь-якому етапі справи припинити свавілля та в деяких випадках повністю закрити справу без передачі такої до суду.

Допомога адвоката також корисна у питаннях діалогу зі слідчим, свідками, потерпілими чи поліцією для мирного врегулювання спору. Ви також можете отримати кваліфіковану допомогу адвоката з дотримання законності при проведенні обшуку та інших процесуальних дій за КПК України.

Якщо у вашу справу уже передано до суду варто також розуміти, що адвокат не тільки захищає ваші законні права в суді, а може надати докази вашої невинуватості чи допомогти перевірити законність висунутих вам обвинувачень.
Для отримання консультації адвоката з кримінальних справ можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Ви також можете: [РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ]

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — Відділ кримінального права Юридичної компанії INSEININ: https://inseinin.com.ua/criminal_practice