ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТА БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Стягнення боргу з юридичної особи (компанії, підприємства)

Процедура стягнення боргу з юридичної особи в Україні

Процедура стягнення боргу з юридичної особи - це легальний процес, встановлений законодавством, спрямований на забезпечення виконання фінансових зобов'язань юридичної особи перед її кредиторами. Ця процедура включає ряд кроків та дій, які мають на меті відшкодування заборгованості шляхом використання різних правових механізмів. Важливо підкреслити, що цей процес відбувається відповідно до встановлених норм та процедур, що забезпечує захист прав і інтересів всіх сторін.

Законодавство країни визначає чіткі правила та процедури для здійснення даної дії, спрямовані на забезпечення виконання зобов'язань юридичними особами перед їх кредиторами. Нижче розглянута процедура стягнення боргу з юридичної особи відповідно до українського законодавства.

1. Попередній етап

Перш за все, кредитор повинен мати законний підстави для стягнення боргу. Це може бути результатом невиконання договору, надання послуг чи поставки товарів без відповідної оплати, порушення інших зобов'язань тощо. Кредитор має право вимагати від юридичної особи виконання зобов'язань та повернення боргу.

2. Позасудовий порядок врегулювання

Першим кроком для стягнення боргу є надсилання письмової вимоги юридичній особі з інформацією про суму боргу, підстави та строку виконання зобов'язань. Це може включати листи, претензії, а також можливість врегулювання спірних питань шляхом переговорів.

3. Судовий порядок стягнення

Якщо позасудовий порядок врегулювання не призвів до результатів, кредитор має право подати позов до суду щодо стягнення боргу. Судовий процес передбачає наступні кроки:

  • Подання позовної заяви: Кредитор подає позовну заяву до суду, в якій детально вказує підстави для стягнення боргу та необхідні докази.
  • Розгляд позову: Суд розглядає позов та може запросити додаткові докази від сторін.
  • Винесення рішення: Суд приймає рішення стосовно стягнення боргу та може встановити необхідні суми, строк та спосіб виконання рішення.
  • Виконання рішення: Якщо рішення суду вже стало остаточним та непереборним, кредитор може подати виконавчий лист для виконання рішення щодо стягнення боргу.

4. Виконавча процедура

Виконавча процедура передбачає здійснення дій, спрямованих на фактичне виконання рішення суду. Це може включати:

  • Арешт майна: Виконавець має право арештувати майно юридичної особи для подальшого продажу на аукціоні з метою задоволення боргу.
  • Утримання з рахунку: Виконавець може заблокувати кошти на банківському рахунку юридичної особи для покриття боргу.
  • Інші заходи: До інших заходів можуть входити конфіскація майна, заборона на здійснення певних дій або укладення угод тощо.

Підсумок:
Процедура стягнення боргу з юридичної особи в Україні передбачає послідовний ряд кроків, починаючи з позасудового порядку врегулювання та завершуючи виконавчою процедурою. Кредитор має право вимагати виконання зобов'язань з боргу, а суд та виконавець забезпечують дотримання цих прав у відповідності до законодавства.

Для отримання консультації експерта з даних питань у Юридичної компанії INSEININ можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Ви можете: [РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ]

Чи залишити форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/bankruptcy_law