ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ТА БАНКРУТСТВО ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Захист прав кредиторів у процедурі банкрутства: відшкодування збитків

У статті розглядаються різні аспекти банкрутства, зокрема: процедура відшкодування збитків, права кредиторів на отримання відшкодування збитків в процесі банкрутства

У процесі банкрутства кредитори мають свої права та можливості відшкодувати збитки, які вони зазнали через неплатоспроможність боржника.

Відшкодування збитків може здійснюватися шляхом:
 • розподілу майна боржника;
 • реалізації забезпечення, яке було закріплене за кредитом;
 • шляхом захисту своїх прав у судовому порядку.

У даній статті ми розглянемо основні права кредиторів в процесі банкрутства та процедури відшкодування збитків.

Кредитори мають право на відшкодування збитків в першу чергу від активів боржника, які були підставою для надання кредиту. Як правило, активи цієї категорії підлягають реалізації шляхом продажу на відкритих торгах. Якщо ж такі активи неможливо реалізувати або їх вартість не досить висока для повного покриття заборгованості, то кредитори мають право вимагати відшкодування збитків з інших активів боржника, які не є основою для надання кредиту.

Кредитори мають право на відшкодування збитків від заставних майнових прав, які вони мають на майно боржника.
Якщо заставне майно неможливо реалізувати або його вартість не досить висока для повного покриття заборгованості, то кредитори мають право вимагати відшкодування збитків з інших заставних майнових прав.

Забезпечення кредиту може бути надане у формі різних майнових прав, зокрема:
 • у формі застави,
 • поручительства,
 • банківської гарантії,
 • акредитиву тощо.

Кредитор має право вимагати відшкодування збитків від забезпечення, яке було надане за кредитом. Якщо забезпечення надано у формі застави, то кредитор має право на продаж заставного майна на відкритих торгах. Якщо вартість заставного майна не досить висока для повного покриття заборгованості, то кредитор має право вимагати відшкодування збитків з іншого майна боржника.

 • Кредитор має право вимагати відшкодування збитків від поручителів за кредитом. Якщо поручителі не виконали своїх зобов'язань, то кредитор має право вимагати відшкодування збитків від них.


Окрім процедури відшкодування збитків, кредитори мають право захищати свої права у судовому порядку.

У разі неплатоспроможності боржника кредитор має право виступати як учасник судового процесу з метою відстоювання своїх прав на відшкодування збитків та отримання частки від реалізації майна боржника.

Крім того, кредитор має право подати до суду позов про визнання боржника банкрутом.

Процедура банкрутства має свої особливості в кожній країні. Українське законодавство передбачає проведення процедури банкрутства у двох формах: реструктуризації та ліквідації.

Реструктуризація є процедурою збереження підприємства та його відновлення до стабільної фінансової ситуації.
Ліквідація - це процедура, коли підприємство припиняє свою діяльність та його майно реалізовується для покриття заборгованості перед кредиторами.

У процесі реструктуризації: кредитори мають можливість укласти договір з боржником щодо реструктуризації заборгованості. Такий договір має бути затверджений відповідним органом державної влади, який займається проведенням процедури банкрутства.

У процесі ліквідації: кредитори мають право на отримання частки від реалізації майна боржника. Однак, кредитори можуть бути розподілені на категорії залежно від того, який тип забезпечення був наданий за кредитом.

Першою чергою - на отримання відшкодування збитків мають право кредитори, які мають пільгові забезпечення, такі як застава нерухомості, транспортних засобів тощо.
Другою чергою - на отримання відшкодування збитків мають право кредитори, які мають прості забезпечення, такі як застава рухомого майна.

Кредитори, які не мають забезпечення, можуть отримати відшкодування збитків тільки після того, як будуть погашені заборгованості перед кредиторами з пільговим та простим забезпеченням.

Кредитори мають можливість подати позов до суду з метою визнання дій боржника недійсними. Якщо було встановлено, що дії боржника були здійснені з метою ухилення від погашення заборгованості перед кредиторами, то суд може визнати такі дії недійсними та накласти відповідні санкції на боржника.

Отже, кредитори мають право на відшкодування збитків в процесі банкрутства, яке може бути здійснене за допомогою розподілу майна боржника, реалізації забезпечення, яке було надане за кредитом, а також шляхом захисту своїх прав у судовому порядку. Крім того, кредитори мають право вимагати відшкодування збитків від поручителів за кредитом та захищати свої права у судовому порядку.

У кожній країні процедура банкрутства має свої особливості, тому важливо ознайомитися з місцевим законодавством та діяти відповідно до нього. В Україні процедура банкрутства регулюється Кодексом України з процедур банкрутства та інших законодавчих актах, які встановлюють права та обов'язки кредиторів та боржників у процесі банкрутства.

Основна мета процедури банкрутства полягає в забезпеченні відшкодування збитків кредиторам та реструктуризації боржника з метою подальшого функціонування. Проте, виконання цієї мети не завжди можливе через недостатню кількість активів боржника, що може призвести до нестачі коштів на відшкодування збитків кредиторам. У таких випадках, розподіл майна боржника між кредиторами може бути проведено за принципом пропорційності заборгованості перед ними.


Відділ банкрутства Юридичної компанії INSEININ займається наданням комплексної юридичної підтримки в справах з банкрутства та ліквідації підприємств. Компанія надає послуги кредиторам та боржникам, а також іншим зацікавленим особам у різних сферах, пов'язаних з процедурою банкрутства, зокрема:
 • Консультування та підготовка необхідної документації для ініціювання процедури банкрутства;
 • Представництво інтересів клієнтів в судовому процесі з питань банкрутства та ліквідації;
 • Розробка плану реструктуризації для збереження підприємства;
 • Оцінка активів та пасивів підприємства;
 • Участь у розподілі майна боржника між кредиторами;
 • Представництво інтересів кредиторів у судовому порядку з метою відшкодування збитків;
 • Надання консультацій з питань банкрутства та ліквідації.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті —

Відділ банкрутства Юридичної компанії INSEININ: https://inseinin.com.ua/bankruptcy_law

Юридична компанія INSEININ: https://inseinin.com.ua/business