МІГРАЦІЙНИЙ АДВОКАТ

Міграційний адвокат у справах біженців

Миграционный адвокат
У цій статті ми розглянемо правові аспекти і захист біженців, а також отримання статусу біженця

Біженці - це люди, які виїжджають зі своєї країни по політичним, релігійним чи соціальним мотивам через насильство, переслідування чи загрозу для свого життя і свобод. Для захисту цієї уразливої групи людей і забезпечення їм місця для перебування, визнання їх статусу біженця є важливим інструментом.


Статус біженця: сутність

Статус біженця є юридичним статусом, який надається особі, яка визнана біженцем згідно з міжнародними правовими актами, такими як Конвенція ООН про статус біженців 1951 року та Протокол до неї 1967 року. За цими актами, біженцем вважається особа, яка має обґрунтований страх перед переслідуванням через її расу, релігію, національність, політичні переконання чи належність до певної соціальної групи, і не може чи не хоче повертатися в свою країну по цих причинах.

Сутність статусу біженця полягає в тому, що ця особа має право на захист і місце для проживання в іншій країні, яка приймає біженців. Це право включає в себе захист від депортації до країни походження та доступ до основних прав, включаючи освіту, медичний догляд і право на працю.

Правові аспекти і захист біженців та статус біженця

Процедура отримання статусу біженця
Процес отримання статусу біженця може варіюватися в залежності від країни, в якій ви подаєте свою заяву. Однак існують загальні кроки та процедури, які часто застосовуються в більшості країн. Також супровід адвоката з міграційних справ дуже допомагає в додержанні законної процедури отримання статусу біженця в країні.

Загальний опис процедури отримання статусу біженця:

 1. Подання заяви: Перший крок - це подання заяви на отримання статусу біженця. Зазвичай це вимагає заповнення спеціальної анкети або звернення до імміграційної служби чи організації, відповідальної за розгляд біженецьких справ.
 2. Спеціальне інтерв'ю особи, що претендує на статус біженця: Після подання заяви, вас можуть запросити на спеціальне інтерв'ю. Під час інтерв'ю ви зможете розповісти свою історію та обставини, які призвели вас до рішення виїхати зі своєї країни. Це інтерв'ю може бути проведене в імміграційній службі або спеціалізованій організації.
 3. Докази: Дуже важливо надати докази, щодо обставин справи наприклад переслідування, документи які підтверджують вашу необхідність в статусі біженця. Це може включати в себе свідчення, документи, фотографії, лікарські довідки або будь-які інші докази, які підтверджують ваші слова.
 4. Медичні огляди: Деякі країни можуть вимагати медичних оглядів для визначення вашого стану здоров'я.
 5. Перевірка документів: Ваші документи і інформація будуть перевірені на достовірність і правдивість. Неправдиві відомості можуть негативно вплинути на вашу заяву.
 6. Рішення щодо статусу: Після розгляду всіх ваших матеріалів і інтерв'ю, імміграційна служба чи спеціалізована організація винесе рішення щодо вашого статусу біженця. Ви можете бути визнані біженцем або відхилений.
 7. Призначення місця для проживання: Якщо вас визнали біженцем, вас направлять на місце для проживання та нададуть підтримку для адаптації у новій країні.
 8. Подача апеляції: Якщо ваша заява була відхилена, вам може бути надана можливість подати апеляцію із врахуванням нових доказів або аргументів.

Процедура отримання статусу біженця може бути складною та тривалою, і важливо отримати правову допомогу або консультації від міграційного адвоката або спеціаліста, який розуміє цей процес і може вас підтримати у ваших стараннях отримати статус біженця.

Міграційний адвокат у справах біженців - це юрист, який спеціалізується на імміграційних справах, пов'язаних із біженцями. Головним завданням такого адвоката є надання правової допомоги біженцям та особам, які шукають статус біженця в інших країнах.

Правові аспекти та міжнародні конвенції

Ключовою міжнародною конвенцією щодо статусу біженців є Конвенція ООН про статус біженців 1951 року та її Протокол 1967 року. Ці документи встановлюють основні права біженців та обов'язки країн, які приймають біженців. Зокрема, вони визначають:

 1. Визнання біженців: Конвенція вимагає, щоб кожна держава, яка є стороною до Конвенції, визнавала біженців на своїй території та надавала їм відповідний статус.
 2. Заборона депортації: Держави зобов'язані не висилати біженців у країни, де їм загрожує переслідування чи насильство.
 3. Права біженців: Біженці мають право на основні соціальні та економічні права, включаючи освіту, медичний догляд і право на працю.
 4. Перевірки і процедури: Конвенція встановлює процедури визнання біженців і розгляд їх справ, що дозволяє біженцям довести свій статус.

Роль міжнародних організацій та громадських організацій

Міжнародні організації, такі як УВКБ ООН, грають важливу роль у захисті прав біженців і наданні їм підтримки. Громадські організації також забезпечують допомогу біженцям, надаючи їм правову пораду, житло та освіту.

Допомога міграційного юриста

Правові аспекти і захист біженців мають важливе значення для гарантування їхньої безпеки та прав. Міжнародні конвенції та правові норми створені для забезпечення прав біженців.

Роль адвоката з міграції у справах біженців включає в себе:

 1. Консультації: Надання юридичних консультацій біженцям щодо їх прав та можливих шляхів отримання статусу біженця.
 2. Підготовка документів: Допомога в складанні необхідних документів і заяв для подачі на статус біженця та імміграційні перевірки.
 3. Участь у процедурі: Представництво біженця в імміграційних службах та судах під час розгляду справи щодо статусу біженця.
 4. Захист прав: Захист прав та інтересів біженця перед імміграційними властями та іншими органами.
 5. Пошук альтернативних шляхів: Допомога в пошуку альтернативних варіантів міграції, якщо отримання статусу біженця не є можливим.
 6. Підтримка в судових процедурах: Представництво біженця в судових справах, пов'язаних із статусом біженця.

Міграційний адвокат у справах біженців грає важливу роль у забезпеченні правового захисту та підтримки осіб, які шукають притулок та захист в інших країнах. Вони допомагають біженцям навігувати складним імміграційним процесом і забезпечують їхні права та інтереси в рамках міжнародних конвенцій і законодавства.
Тимчасовий прихисток

Тимчасовий прихист - це вид імміграційного статусу, який надається особам, які не відповідають критеріям для отримання статусу біженця або іммігранта, але потребують тимчасового захисту в іншій країні через насильство, конфлікт, природні катастрофи або інші надзвичайні обставини. Цей статус може мати ряд переваг і пільг, які варіюються в залежності від країни, але загальні переваги тимчасового прихисту включають наступне:

 1. Захист від негайної небезпеки: Особи, які отримують тимчасовий прихист, отримують захист від негайної небезпеки в своїй країні походження. Це особливо важливо в ситуаціях війни, конфлікту, природних катастроф чи переслідування.
 2. Право на працю: Зазвичай особи зі статусом тимчасового прихисту мають право на працю в країні, яка надає їм цей статус. Це дозволяє їм самим забезпечувати свої потреби та жити незалежно.
 3. Право на освіту: Тимчасові прихильники мають право на освіту в країні прийому, включаючи доступ до шкільної освіти та вищої освіти.
 4. Захист від депортації: Особи зі статусом тимчасового прихисту зазвичай не можуть бути депортовані до країни походження під час дії цього статусу.
 5. Медичний догляд: Тимчасові прихильники мають право на медичний догляд та медичну допомогу в разі захворювань чи травм.
 6. Соціальна допомога: У деяких випадках, особи зі статусом тимчасового прихисту можуть мати доступ до соціальної допомоги, яка допомагає їм вжити заходів для адаптації в новій країні.
 7. Підтримка адаптації: Країни, які надають статус тимчасового прихисту, зазвичай надають підтримку та послуги для адаптації осіб до нового середовища, включаючи мовні курси та консультації.
 8. Можливість зміни статусу: В деяких випадках, особи зі статусом тимчасового прихисту можуть подавати на зміну статусу на біль стабільний, такий як статус біженця або статус іммігранта, якщо обставини дозволяють.


Яка різниця між статусом біженця і тимчасовим прихистом?

Нижче наведена таблиця, яка представляє основну різницю між статусом біженця та тимчасовим прихистом:
Зауважуємо, що переваги тимчасового прихисту можуть варіюватися від країни до країни, і статус може мати строк дії, після якого особа повинна переглянути своє положення.
Для отримання консультації міграційного спеціаліста Юридичної Компанії INSEININ можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).