Практика

Нова редакція: Стаття 12 військово-лікарської комісії (ВЛК)

Ступінь придатності за Статтею 12 військово-лікарської комісії (ВЛК) в новій редакції згідно Наказу № 262 від 27.04.2024

З 04 травня 2024 набули чинності нові зміни розкладу хвороб котрі визначають ступінь придатності військовозобовʼязаних до військової служби.

Прийняттям Наказу № 262 від 27.04.2024 Міністерство оборони України визначило нові правила за котрими діагнозами особа може бути визнана:

 1. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
 2. Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
 3. Придатні

При визначенні придатності до військової служби беруться до уваги:

а) наявність захворювань, порушень розвитку та фізичних вад;

б) фізичні, функціональні та психічні особливості;

в) ступінь ураження органів та систем організму.

Придатність до військової служби визначається з урахуванням ступеня обмеження функціональних можливостей, пристосованості до умов військової служби та вимог військової спеціальності.

 1. Придатність до військової служби може обмеженою відносно місць проходження служби.
 2. Порядок призначення військових лікарських оглядів та встановлення придатності до військової служби визначається наказами Міністра оборони України та Міністра охорони здоров'я України.

Стаття 12 ВЛК включає у себе: анемії (аліментарні, гемолітичні, апластичні, постгеморагічні) D50-D64; порушення згортання крові, пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна), геморагічні стани D63-D69; інші хвороби крові та кровотворних органів (агранулоцитоз, хвороби селезінки) D70-D77; деякі порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити) D80-D89.

Стаття 12-а ВЛК Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, належать:
 • гемолітичні анемії внаслідок ферментних порушень (D55), таласемія (D56), серпоподібноклітинні порушення (D57), інші спадкові гемолітичні анемії (D58);
 • набуті гемолітичні анемії (D59) та інші анемії (D64), які потребують оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення гемолізу;
 • апластичні анемії (D60-D61);
 • спадкова недостатність факторів згортання крові: фактора VIII (D66), фактора IX (D67), фактора XI (D68.1) або інших факторів (D68.2) при наявності клінічних проявів;
 • хвороба Віллебранда (D68.0) при наявності клінічних проявів;
 • геморагічні порушення, зумовлені циркулюючими в крові антикоагулянтами (D68.3) при наявності клінічних проявів;
 • ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (D69.3), яка потребує проведення оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення імунного руйнування тромбоцитів;
 • ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (D69.3) з відсутністю повної клініко-гематологічної ремісії після проведеного оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення імунного руйнування тромбоцитів;
 • спадкові порушення функціональної здатності тромбоцитів (якісні дефекти тромбоцитів) (D69.1) з наявністю лабораторних порушень функціональної здатності тромбоцитів та об’єктивно підтверджених проявів геморагічного синдрому, які потребують специфічного гемостазіологічного лікування;
 • агранулоцитоз (D70) із загальною кількістю нейтрофільних гранулоцитів менше 1*109/л, рефрактерний до лікування;
 • генетичні аномалії та інші порушення лейкоцитів (D71-D72), які потребували тривалого (понад 1 місяць) або неодноразового стаціонарного лікування з цього приводу і мали клінічні прояви у вигляді інфекційних, алергічних захворювань і станів;
 • вроджена метгемоглобінемія (D74.0);
 • набута метгемоглобінемія (D74.8, D719), що потребувала тривалого (понад 1 місяць) або неодноразового стаціонарного лікування;
 • сімейний еритроцитоз (D75.0), який потребував тривалого (понад 1 місяць) або неодноразового стаціонарного лікування з цього приводу і мав об’єктивні клінічні прояви.

Стаття 12-б ВЛК Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, належать:
 • набуті гемолітичні анемії (D59) та інші анемії (D64) в стадії повної клініко-гематологічної ремісії після проведення оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення гемолізу, якщо з моменту досягнення ремісії пройшло менше 5 років;
 • ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (D69.3) в стадії повної клініко-гематологічної ремісії після проведеного оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення імунного руйнування тромбоцитів, якщо з моменту досягнення ремісії пройшло менше 5 років;
 • набутий дефіцит факторів згортання (D68.4) або інші порушення згортання крові (D68.8, D68.9), клінічний перебіг яких тривав більше 1 місяця і потребував специфічного гемостазіологічного лікування;
 • спадкові порушення функціональної здатності тромбоцитів (якісні дефекти тромбоцитів) (D69.1) з наявністю лабораторних порушень функціональної здатності тромбоцитів та об’єктивно підтверджених проявів геморагічного синдрому, які не потребують стаціонарного лікування.

Стаття 12-в ВЛК Придатні, належать:
 • набуті гемолітичні анемії (D59) та інші анемії (D64) в стадії тривалої (понад 5 років) повної клініко-гематологічної ремісії після проведення оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення гемолізу;
 • ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (D69.3) в стадії тривалої (понад 3 роки, рівень тромбоцитів від 100*109/л і вище) повної клініко-гематологічної ремісії після проведеного оперативного, цитостатичного, таргетного, імуносупресивного або іншого лікування, спрямованого на припинення або призупинення імунного руйнування тромбоцитів;
 • аліментарні анемії (D50-D53) та хронічна постгеморагічна анемія (D62), що потребували стаціонарного лікування з приводу анемії три і більше разів на рік;
 • спадкові порушення функціональної здатності тромбоцитів (якісні дефекти тромбоцитів) (D69.1) з наявністю лабораторних порушень функціональної здатності тромбоцитів без об’єктивно підтверджених проявів геморагічного синдрому;
 • сімейний еритроцитоз (D75.0) без клінічних проявів і без показань до лікування.

Стаття 12-г ВЛК Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків, належать: стани після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування.

У разі діагностування анемії при хронічних хворобах, класифікованих в інших рубриках та новоутвореннях (D63) експертне рішення виноситься по основній нозологічній формі захворювання, що спричинило виникнення анемії.

Діагноз саркоїдозу повинен бути підтверджений морфологічно. За неможливості морфологічної верифікації або відмови від неї діагноз встановлюється на основі комплексу клініко-рентгенологічних ознак.

До пункту «а» належать:
 • саркоїдоз легень зі значним порушенням функції дихання;
 • саркоїдоз з ураженням ЦНС;
 • саркоїдоз з ураженням серця.

До пункту «б» належать:
 • саркоїдоз легень, лімфатичних вузлів який потребує тривалого прийому ГКС або цитостатиків (не менше 6 місяців);
 • саркоїдоз легень з помірним порушенням функції дихання;
 • рецидивуючий перебіг саркоїдозу.

До пункту «в» належать:
 • саркоїдоз лімфатичних вузлів;
 • саркоїдоз легень без або з незначним порушенням функції зовнішнього дихання.

Функція зовнішнього дихання оцінюється відповідно до таблиці 13 статті 46 додатку 2 до цього Положення.

Постанова про потребу у відстрочці від призову та відпустці для лікування у зв’язку з хворобою приймається у разі, коли тимчасові розлади функцій крові та кровотворних органів після перенесених захворювань (анемія, лейкопенія, тромбоцитопенія, порушення функцій еритроцитів та тромбоцитів) не зумовлені системними захворюваннями крові або після хірургічного лікування для повного відновлення працездатності та нормалізації гематологічних показників потрібен строк не менше одного місяця.

Допомога адвоката з медичного права

Якщо ви стикаєтеся з питаннями щодо точного визначення вашого ступеня придатності до військової служби та бажаєте отримати професійну консультацію та допомогу у встановленні ступеня придатності за новими вимога, ви можете звернутися до адвоката з медичного права.

Адвокат, спеціалізований у медичному праві, зможе ретельно перевірити вашу медичну документацію, а також оцінити всі обставини, що впливають на вашу придатність до військової служби. Він надасть вам професійні поради та допоможе в захисті ваших прав.

Не зволікайте з цим важливим питанням. Звертайтеся до адвоката з медичного права, щоб мати повну інформацію та захистити свої права в ТЦК.
Замовити визначення Вашого попереднього ступеню придатності на ВЛК у медичного спеціаліста INSEININ просто надіславши нам ваші скани або фото медичних документів чи діагнозів.

Для отримання консультації стосовно визначення ступеню придатності чи проконсультуватись з інших питань призову та військової служби можна звернувшись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24

🔐Напишіть нам на:


📝Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

👍 Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ