Практика

Нова редакція: Стаття 40 військово-лікарської комісії (ВЛК)

Стаття 40 військово-лікарської комісії (ВЛК) Нова редакція
Ступінь придатності за Статтею 40 військово-лікарської комісії (ВЛК) в новій редакції згідно Наказу № 262 від 27.04.2024

З 04 травня 2024 набули чинності нові зміни розкладу хвороб котрі визначають ступінь придатності військовозобовʼязаних до військової служби.

Прийняттям Наказу № 262 від 27.04.2024 Міністерство оборони України визначило нові правила за котрими діагнозами особа може бути визнана:

 1. Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
 2. Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
 3. Придатні

При визначенні придатності до військової служби беруться до уваги:
а) наявність захворювань, порушень розвитку та фізичних вад;
б) фізичні, функціональні та психічні особливості;
в) ступінь ураження органів та систем організму.

Придатність до військової служби визначається з урахуванням ступеня обмеження функціональних можливостей, пристосованості до умов військової служби та вимог військової спеціальності.

 1. Придатність до військової служби може обмеженою відносно місць проходження служби.
 2. Порядок призначення військових лікарських оглядів та встановлення придатності до військової служби визначається наказами Міністра оборони України та Міністра охорони здоров'я України.

Стаття 40 ВЛК включає у себе: ішемічна хвороба серця I20-I25 (усі форми стенокардії, гострий та повторний інфаркт міокарда, їх ускладнення); хронічна ішемічна хвороба серця (атеросклеротична хвороба серця, аневризма серця, коронарної артерії, наслідки хірургічних втручань на судинах серця, імплантації штучного водія ритму та інші, що супроводжуються серцевою недостатністю).

Примітка: наявність IXС повинна бути підтверджена інструментальними та лабораторними методами дослідження (обов’язкові: ЕКГ у спокої та з навантажувальними пробами, ЕХО-КГ, визначення ліпідного спектра; додаткові - холтерівське моніторування ЕКГ, навантажувальні тести з ЕХО-КГ контролем, коронароангіографія тощо).

Визначення стадії СН та важкості, стійкості порушень серцевого ритму та провідності викладено в статті 38.

Стаття 40-а ВЛК Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку належить: із серцевою недостатністю IIБ-III стадії.
До цього пункту належать:
 • стенокардія напруги III-IV функціональних класів;
 • аневризма серця, великовогнищевий кардіосклероз після трансмурального або повторного інфаркту міокарда незалежно від стадії СН або порушень ритму та провідності;
 • поєднання стенокардії напруги ФК II із СН IIА стадії та вище;
 • стани після аортокоронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики із стентуванням (або без) коронарних артерій за наявності стенокардії ІІ ФК та вище або СН IIА стадії та вище;
 • стани після імплантації штучного водія ритму (у тому числі дефібрилятора-кардіовертера) або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з’єднання тощо) за наявності рецидивуючих порушень ритму та провідності або СН вище за IIА стадію;
 • раптова серцева смерть з відновленням серцевої діяльності;
 • шлуночкові тахікардії (три чи більше послідовних шлуночкових комплексів з частотою більше ніж 100 за хв);
 • стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла (постійна, стійка синусова брадикардія із ЧСС < 50/хв та/або відсутність зростання ЧСС понад 90/хв під час фізичних навантажень, паузи ритму >3с в активний період доби внаслідок СА-блокади/зупинки синусового вузла, постійні або інтермітивні симптомні періоди вислизаючих ритмів, синдром брадитахікардії), які супроводжувались синкопальним станом;
 • синоаурикулярна або AV-блокада III ступеня;
 • стійка, резистентна до лікування синоаурикулярна або AV-блокада II ступеня, яка супроводжується паузами тривалістю понад 2,5-3 секунд, що вважається загрозливим щодо виникнення нападів Морганьї - Адамса - Стокса, СН ІІА та вище або синкопальними станами;
 • трьохпучкова блокада серця;
 • синдром Фредеріка;
 • набутий синдром подовженого інтервалу Q-T із синкопальними станами;
 • будь-які порушення ритму або провідності серця, які супроводжувались синдромом Морганьї - Адамса - Стокса;
 • фібриляція або тріпотіння передсердь постійні;
 • безбольова ішемія міокарда, яка виникає при навантаженні до 75 Вт.

Стаття 40-б ВЛК Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони, належать: із серцевою недостатністю IIА стадії. Сюди також належать:
 • стенокардія напруги II функціонального класу;
 • вазоспастична стенокардія;
 • надшлуночкові тахікардії;
 • фібриляція або тріпотіння передсердь постійні, пароксизмальні або персистуючі;
 • стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, який не супроводжувався синкопальним станом (крім зупинки синусового вузла);
 • набутий синдром подовженого інтервалу Q-T без синкопальних станів;
 • стани після аорто-коронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики із стентуванням (або без) коронарних артерій;
 • безбольова ішемія міокарда, яка виникає при навантаженні до 75-100 Вт;
 • дифузний кардіосклероз після дрібновогнищевого інфаркту міокарда, що супроводжується порушеннями серцевого ритму та провідності, серцевою недостатністю або стенокардією;
 • стійка шлуночкова екстрасистолія: часта (більше 40/год), алоритмія, поліморфна, парна або рання;
 • парасистолія;
 • двопучкові блокади серця, стійкі, за наявності QRS ≥ 0,12 секунд;
 • безсимптомна AV-блокада II ступеня I типу;
 • блокада ніжок пучка Гіса, в поєднанні з AV-блокадами і клінічною симптоматикою.


Стаття 40-в ВЛК є Придатні: із серцевою недостатністю I стадії.
Сюди також належать:
 • стенокардія напруги I функціонального класу;
 • безбольова ішемія міокарда, яка виникає при навантаженні 125 Вт і більше;
 • дифузний кардіосклероз після дрібновогнищевого інфаркту міокарда, що не супроводжується серцевою недостатністю I стадії або стенокардією I ФК;
 • стани після аорто-коронарного шунтування, черезшкірної коронарної ангіопластики із стентуванням (або без) коронарних артерій без серцевої недостатності;
 • безсимптомна синоаурикулярна або AV-блокада I ступеня;
 • повна блокада ніжок пучка Гіса без порушень AV-провідності або в поєднанні з AV-блокадою I ступеня за відсутності клінічної симптоматики;
 • стійка міграція надшлуночкового водія ритму;
 • двопучкові блокади серця неповні або минучі;
 • вислизаючі комплекси та ритми;
 • екстрасистолія: передсердна, атріовентрикулярна, поодинока шлуночкова (до 30 ектопічних комплексів за одну годину).
Функціональні класи стабільної стенокардії визначаються вираженістю симптомів та підтверджуються за допомогою навантажувальних проб.

Характеристика функціональних класів:

I функціональний клас - звичайна діяльність не спричиняє стенокардії. Стенокардія виникає лише при посиленому, швидкому або тривалому навантаженні. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 125 Вт та більше;

II функціональний клас - незначне обмеження звичної діяльності. Стенокардія виникає під час ходьби або швидкого підйому сходами, під час ходьби вгору або навантаження після їжі, у прохолодну погоду, при емоційному перевантаженні або тільки протягом перших декількох годин після пробудження. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 75-100 Вт;

III функціональний клас - значне обмеження звичайної фізичної активності. Стенокардія виникає при проходженні 1-2 кварталів (100-200 метрів) по рівній поверхні або при підйомі на один поверх сходами з нормальною швидкістю за нормальних умов. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 50-75 Вт;

IV функціональний клас - неспроможність виконувати будь-яке фізичне навантаження без дискомфорту або стенокардія спокою. Не часті напади стенокардії у стані спокою не є обов’язковою підставою для віднесення хворого до IV функціонального класу. Толерантність до фізичного навантаження або порогова потужність - 25 Вт та нижче.

Допомога адвоката з медичного права

Якщо ви стикаєтеся з питаннями щодо точного визначення вашого ступеня придатності до військової служби та бажаєте отримати професійну консультацію та допомогу у встановленні ступеня придатності за новими вимога, ви можете звернутися до адвоката з медичного права.

Адвокат, спеціалізований у медичному праві, зможе ретельно перевірити вашу медичну документацію, а також оцінити всі обставини, що впливають на вашу придатність до військової служби. Він надасть вам професійні поради та допоможе в захисті ваших прав.

Не зволікайте з цим важливим питанням. Звертайтеся до адвоката з медичного права, щоб мати повну інформацію та захистити свої права в ТЦК.
Замовити визначення Вашого попереднього ступеню придатності на ВЛК у медичного спеціаліста INSEININ просто надіславши нам ваші скани або фото медичних документів чи діагнозів.

Для отримання консультації стосовно визначення ступеню придатності чи проконсультуватись з інших питань призову та військової служби можна звернувшись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24

🔐Напишіть нам на:

📝Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

👍 Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ