Практика

Ступінь придатності: Стаття 75 розкладу хвороб військово-лікарської комісії (ВЛК)

Ступінь придатності: Стаття 75 розкладу хвороб військово-лікарської комісії (ВЛК)
Що означає та ступінь придатності: Стаття 75 розкладу хвороб військово-лікарської комісії (ВЛК)

Згідно Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (Наказ № 402), що визначає ступінь придатності військовозобовʼязаних до подальшого проходження служби чи мобілізації, особи котрі отримали Статтю 75 ВЛК мають наступні категорії: травми голови та шиї, їх наслідки S00-S19 (переломи кісток черепа та обличчя, перелом склепіння черепа, кісток обличчя, верхньої та нижньої щелепи); травми носа, вуха, губи та ротової порожнини; травми ока та орбіти; травми горла, трахеї, гортані; внутрішньочерепна травма (струс, здавлення, контузія, наявність чужорідного тіла, крововиливи внаслідок травми); травма зорового нерва та його провідних шляхів, інших черепних нервів; наслідки ураження центральної нервової системи від дії зовнішніх чинників.

До пункту Стаття 75-а Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку, належать:
 • дефекти та деформації кісток черепа, щелепно-лицевої ділянки, не заміщені трансплантатами, або незадовільні результати ортопедичних методів лікування;
 • анкілози контрактури скронево-нижньощелепних суглобів, хибні суглоби нижньої щелепи за відсутності ефекту від лікування (у тому числі хірургічного) або відмови від нього;
 • наявність чужорідного тіла в порожнині черепа;
 • дефект кісток склепіння черепа більше 20 см-2, заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;
 • дефект кісток склепіння черепа від 8 до 20 см-2, не заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;
 • наслідки травматичних пошкоджень з тяжкими розладами функцій головного мозку (забій, здавлення, субдуральна гематома), які призводять до стійких паралічів або глибоких парезів, порушень функцій тазових органів тощо;
 • наслідки травматичного пошкодження мозкової речовини з розладами коркових функцій (афазія, агнозія, апраксія, геміанопсія, пірамідні, екстрапірамідні, координаторні порушення тощо);
 • наслідки травм у вигляді церебрально-злипливого або злипло-кістозного арахноїдиту з різким підвищенням внутрішньочерепного тиску (більше 400 мм вод. ст.), вираженою гідроцефалією (розширення передніх рогів бокових шлуночків більше ніж на 20 мм), вираженими вестибулярними та ліквородинамічними розладами (5 та більше криз на місяць);
 • посттравматичний оптикохіазмальний арахноїдит з розвитком атрофії зорових нервів з вираженими розладами зору (у разі стійкого концентричного звуження поля зору від точки фіксації до рівня менше 30 градусів на обох очах);
 • часті випадки епілептичних нападів (4 та більше разів на рік) посттравматичного характеру;
 • ураження черепно-мозкових нервів зі значними порушеннями функцій;
 • порушення діяльності ЦНС, які призводять до значних розладів сенсорних систем (порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги), голосоутворення і мовлення;
 • наслідки травматичних ушкоджень горла, трахеї, гортані у вигляді стійкої відсутності голосоутворення, дихання через природні дихальні шляхи зі значним порушенням функції зовнішнього дихання.

До пункту Стаття 75-б Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально, належать:
 • дефект кісток склепіння черепа від 8 до 20 см-2, заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;
 • дефект кісток склепіння черепа до 8 см-2, не заміщений пластичним матеріалом або аутокісткою;
 • дефекти та деформації кісток щелепно-лицевої ділянки після ортопедичних методів лікування із задовільними результатами;
 • наслідки травм головного мозку, за яких осередкові симптоми та розлади функцій не досягають ступеня вираженості, передбаченого пунктом «а»;
 • посттравматичний арахноїдит з помірним підвищенням внутрішньочерепного тиску (300-400 мм вод. ст.), помірною гідроцефалією (розширення передніх рогів бокових шлуночків до 15-20 мм), помірними ліквородинамічними розладами (3-4 кризи на місяць), епілептичними нападами середньої частоти (до 3 разів на рік), з розвитком атрофії зорових нервів з помірним розладом зору (у разі стійкого концентричного звуження поля зору від точки фіксації до рівня від 30 до 45 градусів на обох очах);
 • паралічі мімічних м’язів внаслідок ушкодження основного стовбура або великих гілок черепних нервів;
 • наслідки перелому основи черепа;
 • ураження черепно-мозкових нервів з помірними порушеннями функцій;
 • порушення діяльності ЦНС, які призводять до помірних розладів сенсорних систем (порушення слуху, зору, нюху, смаку, відчуття рівноваги), голосоутворення і мовлення;
 • наслідки травматичних пошкоджень горла, трахеї, гортані у вигляді стійкого утруднення голосоутворення (захриплість, зниження гучності голосу) або стійке утруднення дихання з помірним порушенням функції зовнішнього дихання.

До пункту Стаття 75-в Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально, належать:
 • наслідки травм головного мозку, дефект кісток черепа після кістково-пластичної трепанації, накладання діагностичних фрезових отворів, заміщених сполучнотканинним рубцем, та наслідки травм черепних нервів, коли у неврологічному статусі виявляються розсіяні органічні ознаки (незначна асиметрія носогубних складок, анізорефлексія тощо), поєднані зі стійкою незначно вираженою вегетосудинною нестійкістю, без ознак підвищення внутрішньочерепного тиску;
 • старі (консолідовані) вдавлені переломи кісток черепа без органічного ураження центральної нервової системи та порушення функцій;
 • наслідки травматичного пошкодження горла, трахеї, гортані у вигляді незначного порушення функції зовнішнього дихання;
 • наслідки травм (поранень) ока та орбіти, зорового нерва та його провідних шляхів.

Примітка:
При наслідках інших травм (поранень), які включені до рубрики S00-S19, слід застосовувати й інші статті Розкладу хвороб з урахуванням гостроти зору, слуху, жувальної ефективності за М.Г. Агаповим тощо.

За наявності емоційно-вольових або інтелектуально-мнестичних розладів, які виникли внаслідок травми головного мозку, медичний огляд проводиться з застосуванням статті 14 Розкладу хвороб.

До пункту «г» статті 75 належить факт травми головного мозку (понад рік після перенесеної травми, поранення) за відсутності порушень функцій нервової системи.

Ступінь придатності до військової служби осіб, яким дефект кісток черепа заміщено кістково-пластичним лоскутом, визначається відповідно до результатів оперативного втручання та наявної неврологічної симптоматики.

Після перенесених гострих травм черепа та їх хірургічного лікування за наявності дефекту кісток склепіння постанова приймається залежно від розмірів дефекту та результатів пластичної операції. Площа накладених після черепно-мозкової травми діагностичних фрезових отворів додається до площі дефекту кісток склепіння черепа, не заміщеного пластичним матеріалом або аутокісткою.

За наявності наслідків ураження центральної нервової системи від дії зовнішніх чинників (радіоактивне випромінювання, низькі та високі температури, світло, підвищений або знижений тиск повітря, води, інші зовнішні чинники) медичний огляд проводиться за пунктами «а», «б», «в» чи «г» залежно від ступеня порушень функцій.

Особи, які перенесли гостру травму голови та шиї, оглядаються за статтею 81 Розкладу хвороб.

Примітка:
Факт лікування з приводу травми голови та шиї в анамнезі повинен бути підтверджений медичними документами. Вплив наслідків травми на працездатність, виконання обов’язків військової служби повинен підтверджуватися характеристиками з місця роботи, навчання, військової служби.

Таблиця визначення ступеню придатності Стаття 75 ВЛК:
Звертаємо Вашу увагу, що не завжди стан здоровʼя хворого військово-лікраською комісією досліджується обʼєктивно з ретельним КОМПЛЕКСНИМ вивченням усіх діагнозів. Саме тому ви можете пройти окремі незалежні: обстеження та огляди лікарів (у тому числі і приватних клінік); отримати аналізи незалежних лаболаторій, нові знімки МРТ та КТ (у випадку якщо такі не було зроблено) для того аби мати можливість оскаржити такий висновок комісії.

Допомога військового адвоката

Юристи та адвокати юридичної компанії ЮК INSEININ профільно займаються питаннями проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), оскарження висновку ВЛК та дослідження медичних документів.
Ви можете замовити визначення Вашого попереднього ступеню придатності на ВЛК у медичного спеціаліста ЮК INSEININ просто надіславши нам ваші діагнози або фото медичних документів.

Для отримання консультації стосовно визначення ступеню придатності чи проконсультуватись з інших питань призову та військової служби можна звернувшись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ