КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Адвокат по статті 182 Кримінального кодексу: Порушення недоторканності приватного життя

адвокат з кримінальних справ ст. 182КК
Адвокат по статті 182 Кримінального кодексу України: Порушення недоторканності приватного життя

Недоторканність приватного життя - це фундаментальне право, яке гарантує кожному громадянину право на особисту інтимність, конфіденційність та відсутність незаконних втручань в особистий простір. Коли це право порушується, стаття 182 Кримінального кодексу України стає інструментом для захисту і відновлення порушеного права.

Зміст статті 182 КК України

Стаття 182 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення недоторканності приватного життя громадян. Згідно з цією статтею, таке порушення може бути виражене в різних формах, включаючи:

  1. Незаконне здійснення фотозйомки або відеозйомки: Ця частина статті стосується незаконного створення або розповсюдження фото- або відеоматеріалів, які містять інформацію про особу без її згоди та порушують її приватність.
  2. Незаконне одержання та поширення інформації про особу: Ця частина статті відноситься до ситуацій, коли особиста інформація про громадянина незаконно збирається та розповсюджується без його дозволу.
  3. Зловживанням службовим становищем або доступом до інформації: Випадки, коли посадова особа використовує свій доступ до інформації для порушення недоторканності приватного життя, також підпадають під дію цієї статті.

Покарання за порушення статті 182 КК України

Коли порушується недоторканність приватного життя громадянина, особа, винна в цьому порушенні, може бути покарана відповідно до Кримінального кодексу України. Покарання може включати:

  1. Штраф: Визначається сума штрафу відповідно до важливості та наслідків порушення.
  2. Позбавлення волі: У випадках, коли порушення є серйозним та має значний негативний вплив на постраждалих.
  3. Обмеження волі: Це альтернативне покарання позбавленню волі, яке передбачає обмеження волі в певних умовах та обмеженнях.
  4. Публікація вироку: Покарання може включати також публікацію вироку, що призводить до громадського осуду винної особи.

Роль адвоката

Адвокат має важливу роль в захисті прав і інтересів свого клієнта в кримінальному провадженні за статтею 182 КК України. Він забезпечує правовий захист, здійснює контроль за додержанням процедур, представляє інтереси клієнта під час слідства і судового розгляду справи.

Адвокат надає клієнту кваліфіковану правову допомогу, допомагає зібрати необхідні докази та аргументи для захисту, і, в кінцевому підсумку, сприяє досягненню справедливого рішення в суді.

Заключно, стаття 182 Кримінального кодексу України є важливим інструментом для захисту недоторканності приватного життя громадян. Адвокат, у свою чергу, відіграє важливу роль у забезпеченні справедливого судового процесу та захисті прав свого клієн


Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -

караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, -

караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Особливості доведення за даною статтею, включають:
Незаконність стосовно кожної із зазначених дій означає: а) відсутність згоди фі зичної особи на її здійснення або б) відсутність передбачених Конституцією України та законами України правових підстав для вчинення цих дій без згоди особи.

Незаконність у відношенні кожної з зазначених дій виявляється у таких обставинах: а) відсутність наявності згоди фізичної особи на їх виконання, або б) відсутність відповідних юридичних підстав, передбачених Конституцією України та законами України, для вчинення цих дій без належної згоди особи.

Під незаконністю збору конфіденційної інформації розуміється отримання такої інформації несанкціонованим суб'єктом щодо приватного життя іншої особи, яка включає в себе її особисті або сімейні таємниці. Збір інформації може мати походження з різних джерел, включаючи документи, розмови з родичами, сусідами, знайомими потерпілого і т. д., як відкрито, при відповідному умовному приводі, так і у таємний спосіб, включаючи викрадення або використання підслуховуючих, відеозаписуючих пристроїв та інших технічних засобів. Якщо збір цієї інформації супроводжувався порушенням недоторканності житла або порушенням конфіденційності листування, телефонних розмов, телеграфної або іншої кореспонденції, передаваної через засоби зв'язку або комп'ютер, то такий злочин кваліфікується як сукупність злочинів, визначених статтею 182 разом зі статтею 162 або статтею 163 Кримінального кодексу.

Примітка: Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність.

Допомога адвоката з кримінальних справ

З практики після внесення відомостей до ЄРДР проведення досудового розслідування та інші дії передбачені Кримінально процесуальним кодексом України - відбуваються у повністю законний спосіб. Саме тому адвокат з кримінальних справ може на будь-якому етапі справи припинити свавілля та в деяких випадках повністю закрити справу без передачі такої до суду.

Допомога адвоката також корисна у питаннях діалогу зі слідчим, свідками, потерпілими чи поліцією для мирного врегулювання спору. Ви також можете отримати кваліфіковану допомогу адвоката з дотримання законності при проведенні обшуку та інших процесуальних дій за КПК України.

Якщо у вашу справу уже передано до суду варто також розуміти, що адвокат не тільки захищає ваші законні права в суді, а може надати докази вашої невинуватості чи допомогти перевірити законність висунутих вам обвинувачень.
Для отримання консультації адвоката з кримінальних справ можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Ви також можете: [РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ]

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — Відділ кримінального права Юридичної компанії INSEININ: https://inseinin.com.ua/criminal_practice