ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПРАВО ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Юрист з інтелектуальної власності | Юрист авторське право

Юрист з інтелектуальної власності
У цій статті ми розглянемо роль та функції юриста з інтелектуальної власності, а також важливість його роботи з захисту обʼєктів інтелектуальних прав

Інтелектуальна власність в сучасному світі стала надзвичайно важливою і цінною категорією активів, яка охоплює авторське право, патенти, товарні знаки, винаходи та багато інших видів прав на творчість та інновації. Усі нині створені програми, ігри, компʼютерні графіки, моделювання, NFT та ініші обʼєкти є невідʼємною частиною людського культурного захоплення. Щоб ефективно захищати ці права та управляти ними, юристи з інтелектуальної власності стають невід'ємною ланкою в сучасному бізнесі та культурному житті.

Юрист з інтелектуальної власності - це спеціалізований юрист, який має знання і експертизу в галузі інтелектуальної власності. Він спеціалізується на правових аспектах, пов'язаних з законодавством про авторське право, патенти, товарний знак, правами на торговельні назви, дизайни та інші види інтелектуальних прав.
1. Що таке інтелектуальна власність?

Інтелектуальна власність - це права, які надаються авторам творів та інноваціям, що вони створили. Це включає в себе авторське право на літературні та художні твори, патенти на винаходи, товарні знаки, права на торговельні назви, дизайни та багато інших видів прав на інтелектуальну власність.
Ось детальний перелік основних видів інтелектуального права та як вони виражаються:

Авторське право (літературні та художні твори):

 • Що включає: Романи, поезія, музика, живопис, скульптура, фільми, комп'ютерні програми тощо.
 • Як виражається: У формі тексту, музики, зображень, графіки, фотографій, відео, коду програми.

Патенти (винаходи):

 • Що включає: Технічні винаходи, нові процеси, пристрої, методи виробництва.
 • Як виражається: В описі винаходу, патентних претензіях, схемах, кресленнях.

Товарні знаки:

 • Що включає: Логотипи, бренди, найменування товарів та послуг.
 • Як виражається: У вигляді унікальних символів, словесних фраз, зображень, комбінацій кольорів.

Права на торговельні назви:

 • Що включає: Юридичні назви бізнесу, фірм, компаній.
 • Як виражається: У офіційних назвах суб'єкта господарювання, на рекламних матеріалах, в документації.

Дизайни:

 • Що включає: Дизайн продуктів, упаковок, логотипів, інтер'єрів.
 • Як виражається: У формі зовнішнього вигляду, елементів декору, структури.

Секрети виробництва (know-how):

 • Що включає: Комерційні секрети, технічні процеси, методи виробництва.
 • Як виражається: У конфіденційних документах, нематеріальних знаннях.

Географічні позначення:

 • Що включає: Назви місцевостей, які стали відомі завдяки конкретному виду продукції.
 • Як виражається: У товарних позначеннях, що вказують на походження товару.

Інші види інтелектуального права: Включають у себе права на бази даних, селекції рослин, топології інтегральних мікросхем, семікондукторні топології тощо.

***Кожен вид інтелектуального права має свої власні вимоги щодо реєстрації та захисту, і виражається в різних формах, таких як текст, зображення, схеми, коди програм тощо.


2. Роль юриста з інтелектуальної власності:

Юрист з інтелектуальної власності відіграє рішущу роль в захисті та управлінні цими правами.
Його функції включають:

 • Захист прав та інтересів клієнтів: Юристи з інтелектуальної власності надають консультації та правову підтримку, щоб захистити права та інтереси власників інтелектуальної власності.

 • Реєстрація прав: Вони допомагають клієнтам отримати необхідні документи та реєстрації для їхніх інтелектуальних прав, що підлягають обовʼязковій реєстрації. Нижче подано загальний огляд цих категорій які потребують і не потребують обовʼязкової державної реєстрації:

Інтелектуальні права, які вимагають реєстрації:

 1. Патенти: Для отримання патенту на винахід, інновацію або технічний процес, зазвичай потрібно подати офіційну заявку до патентного офісу та пройти процедуру патентування.
 2. Товарні знаки: Для захисту товарних знаків (логотипів, найменувань товарів та послуг) необхідно зареєструвати їх відповідно до законодавства про товарні знаки в конкретній країні чи регіоні.
 3. Права на торговельні назви: Також підлягають реєстрації відповідно до вимог законодавства про торговельні назви.
 4. Дизайни: Для отримання прав на дизайн продукту чи упаковки може бути необхідно подати заявку на реєстрацію дизайну.

Інтелектуальні права, які виникають автоматично:

 1. Авторське право: Виникає автоматично в момент створення літературних, музичних, художніх та інших творів. Оформлення авторського права не вимагається, хоча реєстрація може допомогти в разі судових суперечок.
 2. Секрети виробництва (know-how): На відміну від патентів, секрети виробництва не підлягають офіційній реєстрації і зберігаються у конфіденційності.
 3. Географічні позначення: Права на географічні позначення надаються автоматично виробникам товарів, які походять з певного регіону чи місцевості, і не вимагають окремої реєстрації.
 4. Інші види інтелектуального права: Деякі інші права, такі як права на бази даних чи селекції рослин, також можуть виникати автоматично відповідно до законодавства.

Важливо пам'ятати, що правила реєстрації та виникнення інтелектуальних прав можуть варіюватися в різних країнах і регіонах, тому рекомендується консультуватися з юристом з інтелектуальної власності для отримання точної інформації та порад щодо конкретного виду інтелектуального права та регіону, де ви бажаєте його захистити.

 • Ліцензування та передача прав: Важливо грамотно оформити відносини, щодо передачі прав використання на ваш обʼєкт ІВ є дуже важливою складовою з фінансової та людської сторони. Юристи допомагають клієнтам укладати угоди про ліцензування прав на використання інтелектуальної власності та передачу цих прав третім сторонам.

Договори про передачу прав на інтелектуальну власність можуть бути різного виду, в залежності від конкретних обставин та виду інтелектуального права, що передається. Ось деякі типові види таких договорів:

 1. Договір про передачу авторського права: Цей договір передбачає передачу права автора на використання твору іншою особі, наприклад, видавництву для публікації книги або музичному лейблу для випуску альбому. Часто це включає договори про передачу ексклюзивних прав.
 2. Ліцензійний договір: Цей вид договору дозволяє іншій особі (ліцензіату) використовувати інтелектуальну власність, не передаючи її прав власності. Ліцензіат отримує право використовувати твір під певними умовами, які можуть бути обмежені терміном, територією тощо.
 3. Договір про передачу патентних прав: Цей вид договору передбачає передачу права власності на патент або винахід іншій особі, яка стає власником патенту та отримує право використовувати технологію чи винахід.
 4. Договір про передачу прав на товарний знак: Він передбачає передачу права власності на товарний знак іншій особі, яка може використовувати цей знак для позначення своєї продукції або послуг.
 5. Договір про передачу прав на дизайн: Цей вид договору дозволяє передати права на використання конкретного дизайну чи образу. Наприклад, договір про передачу прав на дизайн логотипу.
 6. Договір про конфіденційність: Він не передає права на інтелектуальну власність, але регулює умови та обов'язки сторін щодо збереження конфіденційної інформації, такої як секрети виробництва.
 7. Договори про співробітництво в інтелектуальній власності: Ці договори можуть включати в себе різні аспекти співпраці в галузі інтелектуальної власності, такі як спільний розробки винаходів, спільна розробка програмного забезпечення, спільні дослідження тощо.

Кожен вид договору має свої умови та особливості, які визначаються сторонами договору. Деталі таких договорів можуть різнитися в залежності від конкретних обставин та побажань сторін.

 • Вирішення спорів: Вони представляють клієнтів у судових справах, пов'язаних з порушенням інтелектуальних прав, і допомагають вирішувати спори.

Справи в суді з питань інтелектуальної власності можуть бути досить різноманітними, але деякі типові справи, які часто розглядаються в судах у галузі інтелектуальної власності, включають:

 1. Порушення авторського права: Це може включати в себе справи про плагіат, незаконне використання літературних, музичних або художніх творів без дозволу власника авторського права.
 2. Порушення товарних знаків: Спори, пов'язані з порушенням прав власників товарних знаків, включають в себе випадки фальшивого використання товарних знаків чи конфузії, коли споживачі можуть бути введені в оману щодо походження товарів.
 3. Патентні справи: Вони можуть включати в себе порушення патентів або суперечки стосовно патентування нових технологій чи винаходів.
 4. Справи з приводу дизайнів: Це включає в себе порушення прав на дизайн продуктів, упаковки, логотипів тощо.
 5. Ліцензійні справи: Вони можуть виникати, коли виникають розбіжності між ліцензіатором та ліцензіатом щодо умов ліцензійного договору.
 6. Спори щодо конфіденційності: Суперечки, пов'язані з розголошенням конфіденційної інформації, такої як секрети виробництва.
 7. Спори щодо доменних імен: Справи, пов'язані з правами на доменні імена в Інтернеті, включаючи випадки циберскутерності та піратства.
 8. Спори про зміст в Інтернеті: Це може включати в себе справи, пов'язані з порушенням авторських прав, прав на товарні знаки або інші питання стосовно контенту в мережі.
 9. Спори з питань географічних позначень: Вони можуть виникати у зв'язку з незаконним використанням географічних назв для товарів, що мають певне місце походження.
 10. Спори щодо прав на селекції рослин: Суперечки, пов'язані з правами на нові сорти рослин, зокрема порушення прав на використання селекційних досягнень.

Це лише декілька прикладів, і справи в судах з об'єктів інтелектуальної власності можуть бути дуже різноманітними. Усі ці справи передбачають розгляд судом і можуть вимагати спеціалізованого юридичного підходу та експертної економічної та технічної експертизи.

 • Співпраця з органами влади: Юристи з інтелектуальної власності можуть співпрацювати з органами влади та правоохоронними органами у справах, пов'язаних з порушенням інтелектуальних прав.
3. Важливість юриста з інтелектуальної власності:

 • Захист від порушень: Інтелектуальна власність може бути піддається різного роду порушенням, таким як піратство, плагіат, порушення патентних прав тощо. Юристи допомагають вчасно виявляти та припиняти порушення, що може значно заощадити кошти та репутацію клієнта.

 • Захист від недобросовісних конкурентів: Власники інтелектуальної власності можуть стикатися з недобросовісними конкурентами, які намагаються скористатися їхніми ідеями та розробками. Юрист допомагає укладати угоди та виносити на вирішення судові справи, щоб захистити інтереси клієнта.

 • Моніторинг інтелектуальної власності: Юристи ведуть моніторинг прав клієнта, виявляючи можливі порушення та забезпечуючи їх вчасний реагування.

 • Підтримка інновацій: Юристи сприяють розвитку інновацій, рекомендуючи засоби захисту нових ідей та винаходів.

4. Освіта та кваліфікація:

Юристи з інтелектуальної власності повинні мати високий рівень освіти та кваліфікації в цій галузі. Вони повинні бути ознайомлені з усіма аспектами інтелектуальної власності, знати відповідне законодавство та правила реєстрації прав.

Висновок:
Юристи з інтелектуальної власності грають важливу роль у сучасному світі, де інтелектуальна власність стає все важливішою вартістю. Вони допомагають захищати права інтелектуальних власників, забезпечують їхній успішний розвиток та сприяють інноваціям. Юрист з інтелектуальної власності - це важливий співробітник для бізнесу, творчих осіб та наукових установ, який гарантує, що їхні права захищені та відповідно використовуються.

Для отримання консультації юриста з інтелектуальної власності у Києві можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).


Чи залишити форму зворотнього звʼязку у нас на сайті — https://inseinin.com.ua/intellectual_property