ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ INSEININ

Здача земельної ділянки паю в оренду: укладання договору, ризики, особливості, принципи

Що потрібно знати та на, що звертати увагу здаючи земельну ділянку пай в оренду?

Оренда земельних ділянок є поширеною практикою в Україні, особливо у сільському господарстві та промисловості. Однак, перш ніж укладати договір оренди земельної ділянки, важливо знати основні принципи орендного права та вимоги, що ставляться до таких договорів.

Основні принципи оренди земельних ділянок

 • Першим із основних принципів оренди земельної ділянки є принцип вільної домовленості сторін. Це означає, що взаємовідносини між орендодавцем та орендарем регулюються договором оренди, який укладається на умовах, що визначаються сторонами. Однак, важливо зазначити, що договір оренди земельної ділянки має бути укладений у письмовій формі та реєструється у відповідному органі державної влади.

 • Другим принципом оренди земельної ділянки є принцип обмеження прав власності орендаря. Це означає, що орендар не може без згоди орендодавця передавати права оренди третім особам, здійснювати будь-які дії з земельною ділянкою, які суперечать умовам договору, та реалізовувати право власності на землю.

 • Третім принципом оренди земельної ділянки є принцип платності. Це означає, що орендар зобов'язаний сплачувати орендну плату відповідно до умов договору. Відсутність сплати орендної плати може бути підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки.

 • Четвертим принципом оренди земельної ділянки є принцип додержання умов договору. Це означає, що сторони зобов'язані додержуватися умов, визначених у договорі оренди земельної ділянки. Однак, якщо одна зі сторін порушує умови договору, то інша сторона має право вимагати їх виконання або розірвання договору.

 • П'ятим принципом оренди земельної ділянки є принцип взаємного довір'я. Це означає, що сторони повинні довіряти одна одній та дотримуватися зобов'язань, визначених у договорі оренди земельної ділянки.

Вимоги до договору оренди земельної ділянки

Договір оренди земельної ділянки повинен містити наступні вимоги:

 1. Вказівку на розмір та межі земельної ділянки, яка здається в оренду;
 2. Термін оренди, в якому зазначається початок та закінчення терміну оренди;
 3. Розмір орендної плати, яка встановлюється сторонами;
 4. Умови використання земельної ділянки, які повинні дотримуватися орендарем;
 5. Відповідальність сторін за порушення умов договору;
 6. Умови розірвання договору оренди.

При укладанні договору оренди земельної ділянки важливо дотримуватися законодавства, яке регулює це питання. Наприклад, відповідно до Закону України "Про оренду землі", земельні ділянки можуть здаватися в оренду тільки на строк не більше 50 років, а у випадку земельних ділянок, призначених для індивідуального селянського господарства або побутової ділянки, строк оренди не може перевищувати 25 років. Крім того, у договорі оренди земельної ділянки мають бути визначені умови використання землі та зобов'язання щодо її збереження, а також повинні бути зазначені всі вимоги, що визначені законодавством.

Одним з головних питань, яке потрібно вирішити перед укладанням договору оренди земельної ділянки, є розмір орендної плати.
Розмір орендної плати може визначатися угодою сторін або встановлюватися відповідно до норм, що визначені законодавством. Наприклад, відповідно до Закону України "Про оренду землі", розмір орендної плати за земельні ділянки загального користування, які не використовуються для сільськогосподарського виробництва, повинен встановлюватися згідно з їх ринковою вартістю. У той же час, розмір орендної плати за земельні ділянки, призначені для сільськогосподарського виробництва, може встановлюватися залежно від типу ґрунту та інших факторів.

Іншим важливим питанням, яке потрібно вирішити при укладанні договору оренди земельної ділянки, є умови використання земельної ділянки.
У договорі оренди земельної ділянки повинні бути визначені умови використання земельної ділянки, які повинні дотримуватися орендарем. Наприклад, орендар зобов'язаний дотримуватися умов використання земельної ділянки, визначених у договорі оренди, та зобов'язаний вести облік використання землі відповідно до вимог законодавства.

Також у договорі оренди земельної ділянки мають бути зазначені права та обов'язки сторін. Орендар має право користуватися земельною ділянкою згідно з умовами договору оренди та законодавства, зберігати та підвищувати її родючість, а також вимагати від орендодавця усунення недоліків та пошкоджень, які були на ділянці на момент укладання договору. Орендодавець має право перевіряти використання земельної ділянки, вимагати від орендаря виконання умов договору та вимагати припинення оренди в разі порушення умов договору.

Крім того, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути зазначені додаткові умови, які сторони визначають за своєю взаємною згодою. Наприклад, можуть бути встановлені обмеження щодо зміни призначення земельної ділянки, обов'язки щодо відновлення родючості ґрунту, умови щодо виконання будівельних робіт на земельній ділянці та інші.

Окрім основних принципів оренди земельних ділянок, є декілька важливих речей, які потрібно враховувати при укладанні договору оренди земельної ділянки

По-перше, необхідно звернути увагу на правовий статус земельної ділянки, яку планується орендувати. Згідно з законодавством, земельні ділянки можуть мати різний правовий статус, наприклад, можуть бути державною власністю, комунальною власністю, приватною власністю та іншими. Для кожного з цих видів права власності існують свої правила щодо оренди земельної ділянки, тому важливо уважно вивчити правовий статус землі перед укладанням договору оренди.

По-друге, варто звернути увагу на термін дії договору оренди та можливість продовження його строку. Законодавство передбачає максимальний термін дії договору оренди земельної ділянки - 50 років, але сторони можуть встановлювати більш короткі терміни. Також договір оренди земельної ділянки може передбачати можливість продовження його строку за згодою сторін, але для цього необхідно дотримуватися певних процедур та вимог законодавства.

По-третє, у договорі оренди земельної ділянки може бути визначена орендна плата, яка має бути відповідною ринковій вартості земельної ділянки. Однак, встановлення орендної плати залежить від багатьох чинників, таких як місцезнаходження земельної ділянки, її площа та якість грунту, на якому вона розташована. Тому, перед укладанням договору оренди, необхідно провести аналіз ринку земельних ділянок, щоб визначити вартість оренди.

По-четверте, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути встановлені обмеження щодо використання земельної ділянки. Наприклад, може бути встановлено заборону на використання земельної ділянки для певних видів діяльності, таких як виробництво шкідливих відходів або розташування підприємства, що використовує небезпечні речовини. Також можуть бути встановлені обмеження щодо зміни призначення земельної ділянки, що включає заборону на будівництво на земельній ділянці будівель та споруд, які не відповідають призначенню земельної ділянки.

По-п'яте, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути встановлені умови щодо відшкодування збитків, які можуть виникнути в результаті використання земельної ділянки. Наприклад, у договорі може бути передбачено відшкодування збитків, пов'язаних зі шкодою, заподіяною ґрунту або рослинному покриву на земельній ділянці.

По-шосте, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути встановлені умови щодо повернення земельної ділянки в оригінальному стані. Наприклад, в договорі може бути передбачено, що орендар повинен повернути земельну ділянку в стані, в якому вона була на початку договору оренди.

По-сьоме, у договорі оренди земельної ділянки можуть бути встановлені умови щодо страхування земельної ділянки. Наприклад, договір оренди може передбачати, що орендар повинен страхувати земельну ділянку від ризиків, таких як пожежа, повінь або вітер.
Також важливо звернути увагу на можливі ризики та обмеження, пов'язані з орендою земельної ділянки, такі як неможливість зміни призначення земельної ділянки або обмеження щодо будівництва на ній.
При укладанні договору оренди земельної ділянки необхідно також враховувати те, що орендодавець може встановити додаткові умови, які не суперечать законодавству, що регулює оренду землі. Такі умови можуть бути пов'язані з обмеженнями щодо використання земельної ділянки або з платежами.

У разі порушення умов договору оренди земельної ділянки можуть бути запроваджені різні санкції. Наприклад, орендодавець може вимагати розірвання договору та повернення земельної ділянки в оригінальному стані. Також можуть бути встановлені штрафні санкції за порушення умов договору.

Отже, при укладанні договору оренди земельної ділянки необхідно уважно ознайомитися з умовами договору та законодавством, що регулює оренду землі. Важливо звернути увагу на правовий статус земельної ділянки, вимоги до використання та збереження землі, встановлені умови щодо платежів, обмеження щодо використання та інші важливі умови.

Отримати юридичну консультацію та допомогу можна звернувшись до Відділу юридичної компанії INSEININ з питань земельного права. Вони допоможуть уникнути помилок та непорозумінь, які можуть виникнути у процесі оренди земельної ділянки, та захистити права орентарів та орендодавців у суді у разі їх порушення.

Спеціалісти Земельного права Юридичної компанії INSEININ мають багаторічний досвід роботи з клієнтами у сфері спадкування, купівлі-продажу земельних ділянок, оренди нерухомості, розробки та змінення земельних планів, а також у вирішенні будь-яких питань, пов'язаних з правовими аспектами власності на нерухомість.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку у нас на сайті —

Відділ земельного права Юридичної компанії INSEININ: https://inseinin.com.ua/land_law

Юридична компанія INSEININ: https://inseinin.com.ua/business