Практика

Адвокатський запит до військової частини

Врегулювання правових питань між військовослужбовцем та командуванням військової частини не завжди проходить прозоро та просто. Інколи виникають питання, які необхідно вирішувати за допомогою військового адвоката та юриста, який спеціалізується на вирішенні військових питань. Багато з даних проблем можливо вирішити за допомогою адвокатського запиту до Військової частини, командування Сухопутних військ ЗСУ, командування ДШВ, Міністерства оборони України тощо.

В якому випадку необхідно відправляти адвокатський запит до військової частини?


В період дії військового стану навантаження на органи військового командування значно зросло, окрім вирішення військових, організаційних, фінансових питань на військову частину покладено повноваження по відповіді на звернення військовослужбовців та вирішення їхніх юридичних питань. Проте не завжди така взаємодія відбувається швидко та результативно, в органів військового управління інколи не вистачає можливостей для того, щоб вчасно розглянути звернення від військовослужбовців та вирішити їхнє питання. В такому випадку контактування з військовою частиною доцільніше буде здійснювати за допомогою представника - адвоката.

Яку інформацію можливо отримати на адвокатський запит у військовій частині?


 • результати розгляду рапорту на звільнення з військової служби.
 • результати розгляду рапорту про переміщення військовослужбовця до іншої частини.
 • витребувати результати службового розслідування стосовно фактів СЗЧ, непокори, дезертирства, розпивання спиртних напоїв на службі.
 • витребування матеріалів проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), результатів її проходження.
 • інформація стосовно грошового забезпечення військовослужбовця.
 • інформація стосовно підготовки документів по пораненню військовослужбовця, та грошової компенсації за поранення або загибель.
 • отримання витягу з наказу про зарахування військовослужбовця до особового складу військової частини.

Як подається адвокатський запит?


Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту (частина перша статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Адвокат має право звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).
Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом:
 • копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,
 • ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:
 • договір про надання правової допомоги;
 • довіреність;
 • ордер;
 • доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.
У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Яка відповідальність за ненадання інформації на адвокатський запит від військової частини?


Відповідно до частини третьої статті 24 Закону відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Вимога про надсилання договору про надання правової допомоги є незаконною, адже адвокатська угода з клієнтом може містити відомості, що становлять адвокатську таємницю. Також, відповідно до статті 23 Закону забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності, забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, інших осіб, надання відомостей, що є адвокатською таємницею.

Юридична компанія Inseinin займається комплексом послуг стосовно захисту прав військовослужбовців. Якщо ви бажаєте замовити адвокатський запит до військової частини - ми допоможемо вам в даному питанні. Наші юристи займаються наданням послуг “під ключ” тобто до моменту отримання позитивного результату, ми працюємо по всій Україні та маємо спеціалізованих адвокатів на кожній категорії справ. Для того щоб отримати допомогу та проконсультуватись звертайтесь до наших юристів за телефонами — +380 93 228 01 24,
+380 97 507 06 53 або залишайте заявку на сайті https://inseinin.com.ua

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ