Практика

Повноваження районних ТЦК та СП

Повноваження районних ТЦК та СП
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Саме дані структури уповноважені здійснювати призов на військову службу військовозобовʼязаних осіб та оформлення відстрочки від призову. Доволі часто представники даних структу перевищують повноваження та порушують права та свободи громадян. Саме тому потрібно детальніше розібрати повноваження районних ТЦК та СП.
Районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

 • організовують та ведуть військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці;
 • здійснюють взяття, зняття або виключення з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у випадках, передбачених законодавством;
 • виявляють призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, проте не перебувають на військовому обліку;
 • організовують оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на особливий період, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних та резервістів і забезпечують здійснення контролю за їх прибуттям;
 • організовують взаємодію з державними органами, підприємствами, установами та організаціями щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку та карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також їх оповіщення;
 • організовують та забезпечують зберігання облікової документації призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональних даних, які містяться в них;
 • зберігають протягом 10 років списки, які надходять від закладів освіти щодо жінок, які здобувають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю;
 • письмово повідомляють державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям про осіб, які не виконали наказ (розпорядження) керівника зазначених органів, підприємств, установ та організацій та не прибули за викликом до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
 • інформують про стан військового обліку щороку до 5 січня районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських рад та вносять на їх розгляд пропозиції щодо його покращення;
 • здійснюють взяття на військовий облік жінок, які належать до категорій осіб, зазначених у частині одинадцятій статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;
 • забезпечують громадян військово-обліковими документами та зберігання зданих або вилучених у призовників, військовозобов’язаних та резервістів військово-облікових документів;
 • надсилають запити до органів реєстрації з метою встановлення адреси зареєстрованого (задекларованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервісти;
 • розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також зіпсуттям або недбалим зберіганням військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату (крім правопорушень, вчинених військовозобов’язаними та резервістами, які перебувають у запасі СБУ, Служби зовнішньої розвідки);
 • повідомляють органам досудового розслідування про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від військового обліку або навчальних та спеціальних зборів, призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;
 • звертаються в установленому законом порядку до органів Національної поліції (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) для доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою складення протоколів про адміністративні правопорушення, до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому ця особа перебуває (повинна перебувати) на військовому обліку ;
 • виключають з військового обліку на підставі відповідних підтвердних документів осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (такими, що пропали безвісти), засуджені до позбавлення волі або померли;
 • проставляють у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідні відмітки про взяття їх на військовий облік, зняття та виключення з нього;
 • виконують архівно-довідкову роботу з питань військового обліку;
 • виконують функції з ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • проводять щороку відповідно до графіків звіряння, затверджених розпорядженнями голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів, звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють (навчаються) в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, а також даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, з обліковими даними документів районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
 • проводять щороку відповідно до затверджених розпорядженнями голів відповідних районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, міських голів планів перевірки стану організації та ведення військового обліку в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки);
 • складають за результатами перевірки акти, які в двадцятиденний строк з дня закінчення перевірки надсилають до державних органів, підприємств, установ та організацій, що перевірялися, а також до обласних, Київського міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для реагування і вжиття заходів згідно із законодавством. Результати перевірок вносяться до журналів обліку результатів перевірок і журналу обліку перевірок стану військового обліку районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який після закінчення зберігається сім років;
 • видають щороку до 20 січня накази про стан військового обліку в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за минулий рік та завдання на наступний рік на підставі результатів аналізу звітних даних, проведених заходів та перевірок стану військового обліку за минулий рік. Витяги з наказів щороку до 20 січня надсилаються до відповідних обласних, Київського міського територіальних центів комплектування та соціальної підтримки.

Коснультація військового адвоката

Для уникнення неприємних ситуацій, повʼязаних з призовом на військову службу та військовим обліком краще проконсультуватись з профільним спеціалістом. Юристи та адвокати юридичної компанії INSEININ комплексно займаються питаннями, які повʼязані з мобілізацією. У випадку, якщо ви зіштовхнулись з порушенням прав працівниками РТЦК та СП можете звертатись за консультацією та послугами наших фахівців.
У Юридичній компанії INSEININ є команда кваліфікованих адвокатів, які мають значний досвід у сфері військового обліку та мобілізації. Наші адвокати та юристи забезпечують комплексний підхід до вирішення проблем клієнтів та надають їм необхідну підтримку на кожному етапі справи.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24.

🔐Напишіть нам на:

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ