МІГРАЦІЙНИЙ АДВОКАТ

Відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України

Відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України
Все частіше в період військового стану стали популярними схеми організації незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Ця практика стала популярною у звʼязку з введенням військового стану та обмеженням права на перетин кордону для військовозобовʼязаних осіб.

Потрібно розуміти, що за організацію, проведення та сприяння незаконному перетину кордону може наставати відповідальність, яка передбачена ст.332 Кримінального кодексу України. Тому у випадку підозри у вчиненні такого злочину необхідно звернутися за допомогою до адвоката.

Адвокат по 332 ст. КК - це спеціалізований юрист, який здійснює захист прав особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу.

За що може наставати відповідальність по 332 ст. КК

Відповідно до ч. 1 ст. 332 КК об’єктивна сторона цього злочину виявляється в: 1) незаконному переправленні осіб через державний кордон України; 2) організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; 3) керівництві такими діями; 4) сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. Підвищена суспільна небезпека організованих форм злочинної діяльності з незаконного переправлення осіб через державний кордон обумовила специфічну структуру цього складу: по-перше, сама організаторська діяльність, не залежно від того, чи вдалося переправлення, чи ні, а також керівництво цією діяль ністю розглядаються як закінчені злочини (злочини з усіченим складом); по-друге, особи, які здійснюють незаконне переправлення, а також особи, які сприяють цьому порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вважаються вико навцями злочину.

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України - це дії особи, які полягають у забезпеченні перетинання (перевезення, переведення) державного кор дону України іншими особами. Такі дії можуть бути вчинені у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які відповід но до закону не підлягають кримінальній відповідальності.

Організація - це дії, які виявляються у розробці планів, визначенні місця, часу незаконного переправлення, пошуку співучасників, створенні організованої групи, її фінансуванні, озброєнні тощо.

Керівництво - це активна діяльність щодо забезпечення самого переправлення під час його вчинення: віддання певних команд, розстановка учасників, розподіл їх обов’язків тощо.

Сприяння - будь-яке діяння, що допомагає здійснити незаконне переправлення. Закон дає вичерпний перелік засобів сприяння: порадами, вказівками, наданням за собів або усуненням перешкод.

У частині 2 ст. 332 КК передбачена відповідальність за ті самі дії, вчинені спо собом, небезпечним для життя чи здоров’я особи, щодо кількох осіб, повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службо вого становища.

Допомога адвоката по 332 ст. КК

У випадку, якщо вас підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 КК ви можете звернутись до адвокатів юридичної компанії INSEININ, які займають такими справами. Ви зможете отримати консультацію або отримати повний супровід адвоката на досудовому розслідуванні та суді.
У Юридичній компанії INSEININ є команда кваліфікованих адвокатів, які мають значний досвід у сфері захисту по 332 ст.КК. Наші адвокати забезпечують комплексний підхід до вирішення проблем клієнтів та надають їм необхідну підтримку на кожному етапі справи.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ