Практика

Звільнення зі строкової військової служби

Звільнення зі строкової військової служби
Строк служби військовослужбовців, які проходять строкову військову службу визначається указом Президента України і в мирний час не може перевищувати 18 місяців. В період дії військового стану строкова військова служба продовжується понад встановлені строки.

Для того, щоб звільнитись зі строкової військової служби необхідно мати підстави передбачені законом.
Підставами для звільнення зі служби для строковиків є:
 • у зв’язку із закінченням встановлених строків військової служби - у строки, визначені Указом Президента України;
 • за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
 • за сімейними обставинами - у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;
 • у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі.
Особливо необхідно звернути увагу на сімейні обставини, за якими строковики мають право на звільнення з військової служби. Обовʼязковою умовою для звільнення є виникнення підстав для відстрочки або звільнення від призову під час проходження військової служби.
Такими підставами сімейного типу є наявність:
 • непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • неповнолітніх (малолітніх) рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • дитини (дітей) віком до 18 років, яку (яких) виховують самостійно;
 • дитини віком до трьох років;
 • двох і більше дітей;
 • вагітної дружини.
Звільнення зі строкової військової служби мають також право особи:
 • які визнані особами з інвалідністю або за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Для того, щоб реалізувати право на звільнення необхідно подати рапорт на звільнення разом з документами, які підтверджують на звільнення з військової служби.

Допомога військового адвоката

Військові адвокати юридичної компанії INSEININ здійснюють супровід процедури звільнення зі строкової військової служби. Якщо у вас залишились питання стостовно процедури, підстав для звільнення ви можете отримати консультацію юристів нашої компанії.
У Юридичній компанії INSEININ є команда кваліфікованих адвокатів, які мають значний досвід у сфері звільнення зі строкової військової служби. Наші адвокати забезпечують комплексний підхід до вирішення проблем клієнтів та надають їм необхідну підтримку на кожному етапі справи.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ