Практика

Пенсія по втраті годувальника військовослужбовця

Члени сімʼї військовослужбовця, який помер під час проходження військової службу, загинув в ході виконання військового обовʼязку або від поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби можуть оформити пенсію в разі втрати годувальника. Чинним законодавством передбачена процедура оформлення пенсії, категорії осіб, які мають на це право, а також розмір грошових виплат.

В яких випадках сімʼя військовослужбовця має право на пенсію в разі втрати годувальника

Пенсія призначається непрацездатним членам родини, які перебували на утриманні військовослужбовця у випадках, якщо:
 • військовослужбовець загинув під час виконання військового обовʼязку по захисту Батьківщини;
 • військовослужбовець помер від захворювань, каліцтв, поранень, які повʼязані з проходженням військової служби;
 • військовослужбовець помер від захворювань, каліцтв, поранень, які не повʼязані з проходженням військової служби;
 • військовослужбовець помер не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби;
 • військовослужбовця було визнано пропавшим безвісти.
Причинно-наслідковий звʼязок захворювання внаслідок, якого настала смерть визначається на підставі службового розслідування військової частини та встановлюється довідкою ВЛК про обставини смерті.

Особи, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців,які перебували на їх утриманні. Члени сім’ї померлого вважаються такими, що перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.

Члени сім’ї померлого, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували будь-яку пенсію, мають право перейти на нову пенсію.
Таким чином право на пенсію по втраті годувальника мають наступні особи, які перебували на утриманні:
 • дружина (чоловік) або один з батьків чи дід, бабуся, брат або сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо вона (він) зайнята доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку, і не працює;
 • вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах до закінчення навчальних закладів, але не більш як до досягнення ними 23 років;
 • діти-сироти мають право на пенсію в разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;
 • дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати;
 • діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. При цьому братам, сестрам та онукам право на пенсію надається у тих випадках, якщо у них немає працездатних батьків.
Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування.

Розмір пенсії по втраті годувальника

Членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, а саме батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї загиблого (померлого) годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї, - у розмірі 70 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї; якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка) - у розмірі 50 процентів грошового забезпечення (заробітної плати) загиблого (померлого) годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї. У таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків.

Порядок призначення пенсії по втраті годувальника

Пенсія по втраті годувальника призначається і виплачуються головними управліннями Пенсійного фонду України в кожній області, тобто обласними відділеннями. Заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника подається членом сім’ї військовослужбовця, особи, яка має право на пенсію. Заява може подаватись безпосередньо або через засоби поштового звʼязку.

За малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються законними представниками (батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників).
Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до органу, що призначає пенсію, заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою – дата їх відправлення уповноваженим органом.
У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику роз’яснюється, які документи необхідно подати додатково.
До заяви про призначення пенсії в разі втрати годувальника додаються такі документи:
 • подання про призначення пенсії, підготовлене уповноваженим органом;
 • витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю / з визнанням судом безвісно відсутнім;
 • свідоцтво про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 • документи, що засвідчують родинні відносини непрацездатних членів сім’ї з померлим годувальником;
 • документи про перебування непрацездатних членів сім’ї на утриманні померлого годувальника;
 • документи про обставини загибелі чи смерті годувальника внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби) (висновок військово-лікарської комісії, витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю / визнанням судом безвісно відсутнім або його копія);
 • документи, що підтверджують право на встановлення надбавок, підвищень та інших доплат.
Структурний підрозділ пенсійного фонду в 10-денний строк з дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні документи і подання про призначення пенсії і направляє до органу, що призначає пенсії.
Орган, що призначає пенсію, не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення про відмову в призначенні пенсії видає або направляє особі повідомлення із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження. У випадку відмови в призначенні пенсії таку відмову можливо оскаржити в судовому порядку.

Допомога військового адвоката

Військові адвокати юридичної компанії INSEININ займаються питаннями пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей. Якщо вам потрібна допомога у призначені пенсії по втраті годувальника або ви хочете проконсультуватись стосовно процедури подання документів - ми зможемо вам допомогти. У випадку якщо ви отримали відмову в призначенні пенсії по втраті годувальника наші військові адвокати зможуть оскаржити таке рішення.
Якщо вам потрібна допомога у призначені пенсії по втраті годувальнка або ви хочете проконсультуватись з нашим адвокатом, достатньо зателефонувати або відправити повідомлення на месенджери +380 93 228 01 24, +380 97 507 06 53 (Телеграм, Вайбер, Вотс ап) або залишайте заявку на сайті https://inseinin.com.ua і ми самі вам зателефонуємо. Компанія працює по всій Україні та займається повним супроводом справи "під ключ".

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ