Практика

Стаття 38 розкладу хвороб військово-лікарської комісії (ВЛК)

Стаття 38 розкладу хвороб військово-лікарської комісії (ВЛК)
Військовозобовʼязані та військовослужбовці, які отримали висновок ВЛК за статтею 38 розкладу хвороб мають наступні захворювання: некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), легеневе серце і порушення легеневого кровообігу (легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності, хвороби легеневих судин), усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, дегенерація (дистрофія) міокарду, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця I00-I09, I26-I52, що супроводжуються серцевою недостатністю.
До пункту 38-а непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку належать усі некоронарогенні хвороби серця, що супроводжуються СН II-Б або III стадій або важкими, резистентними до лікування порушеннями ритму та провідності.

Крім того, до пункту "а" належать незалежно від стадії СН:
 • комбіновані та поєднані набуті вади серця;
 • недостатність будь-якого клапана серця III-V стадій, які супроводжується регургітацією 3-4 ступенів;
 • стеноз будь-якого клапана серця незалежно від стадії;
 • інфекційний ендокардит або стан після перенесеного інфекційного ендокардиту;
 • кардіоміопатії: дилатаційна, обструктивна, гіпертрофічна, рестриктивна;
 • хронічний констриктивний перикардит, у тому числі кальциноз перикарда, прогресуючий перикардіальний випіт;
 • наслідки оперативного втручання з приводу вроджених або набутих вад серця, імплантації штучного водія ритму (у тому числі дефібрилятора-кардіовертера) або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV- з'єднання тощо) за наявності рецидивуючих порушень ритму та провідності або СН II-III стадій;
 • раптова серцева смерть з відновленням серцевої діяльності;
 • шлуночкові тахікардії;
 • стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, які супроводжувались синкопальним станом;
 • сино-аурикулярна або AV-блокада III ступеня;
 • стійка, резистентна до лікування сино-аурикулярна або AV- блокада II ступеня, яка супроводжується клінічною симптоматикою;
 • будь-яка AV-блокада, яка супроводжує нейром'язеві захворювання, такі як міотонічна м'язева дистрофія, синдром Кіраса-Сейра, дистрофія Ерба, малогомілкова м'язева дистрофія навіть за відсутності клінічних проявів;
 • трипучкова блокада серця;
 • спадкові синдроми: подовженого інтервалу Q-T, Бругада, аритмогенна дисплазія правого шлуночка;
 • синдром Фредеріка;
 • набутий синдром подовженого інтервалу Q-T із синкопальними станами;
 • будь-які порушення ритму або провідності серця, які супроводжувались тромбоемболічними ускладненнями, аритмогенним шоком або синдромом Морганьї-Адамса-Стокса;
 • стан після тромбоемболії легеневої артерії або легенева гіпертензія внаслідок хронічних тромботичних або емболічних захворювань;
 • легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
 • легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та /або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації;
 • легенева артеріальна гіпертензія (уключаючи ідіопатичну) із ступенями важкості III - IV ФК.
При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.
При ідіопатичній легеневій гіпертензії щодо осіб, які оглядаються за графою I, рішення приймається за пунктом "а"; щодо інших осіб - при ступені важкості ідіопатичної легеневої гіпертензії II ФК - за пунктом "б", при ступені важкості I ФК - за пунктом "в".
До пункту 38-б непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час належать усі некоронарогенні хвороби серця, що супроводжуються СН II-А стадії.

Крім того, до пункту "б" належать незалежно від стадії СН:
 • ізольовані набуті вади аортального або трикуспідального клапанів;
 • набуті вади (недостатність) мітрального клапана або клапана легеневої артерії, які супроводжуються регургітацією 2 ступеня або II стадії, або за наявності легеневої гіпертензії;
 • хронічний (рецидивний 2 рази або більше протягом року) або прогресуючий перебіг запальних уражень міокарда, перикарда, перикардіального випоту;
 • надшлуночкові тахікардії;
 • фібриляція або тріпотіння передсердь постійні, пароксизмальні або персистуючі;
 • стійка дисфункція синусового вузла або синдром слабкості синусового вузла, який не супроводжувався синкопальним станом (крім зупинки синусового вузла, який належить до пункту "а");
 • синдром передчасного збудження шлуночків (преекситації) - Вольфа-Паркінсона-Уайта (синдром WPW), синдром укороченого інтервалу P-R(Q) - Клерка-Леві-Критеско (CLC) або Лауна-Ганонга-Левіна (LGL) за наявності клінічних проявів або пароксизмальних порушень ритму;
 • набутий синдром подовженого інтервалу Q-T;
 • парасистолія;
 • стійка шлуночкова, надшлуночкова екстрасистолія: часта (30 і більше ектопічних комплексів за одну годину), алоритмія, поліморфна, парна або рання;
 • двопучкові блокади серця, стійкі за наявності QRS >= 0,12 cек.;
 • безсимптомна AV-блокада II ступеня I типу;
 • блокада ніжок пучка Гіса, яка супроводжується порушенням AV- провідності або клінічною симптоматикою;
 • легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця та/або з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією без ознак правошлуночкової декомпенсації та ступенем важкості II ФК та вище;
 • наслідки оперативного втручання з приводу імплантації штучного водія ритму або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV- з'єднання тощо) без рецидивуючих порушень ритму та провідності або за наявності СН I стадії.
До пункту 38-в непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час належать усі некоронарогенні хвороби серця, що супроводжуються СН I стадії.

Крім того, до пункту "в" належать:
 • гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця;
 • стійка міграція надшлуночкового водія ритму;
 • синдром передчасного збудження шлуночків - Вольфа-Паркінсона-Уайта (синдром WPW), синдром вкороченого інтервалу P-R(Q) - Клерка-Леві-Критеско (CLC) або Лауна-Ганонга-Левіна (LGL) за відсутності клінічних проявів та пароксизмальних порушень серцевого ритму;
 • двопучкові блокади серця неповні або минущі;
 • повна блокада ніжок пучка Гіса без порушень AV-провідності або клінічної симптоматики;
 • стійка синусова тахікардія або брадикардія (за винятком синдрому слабкості синусового вузла);
 • вислизаючі комплекси та ритми;
 • екстрасистолія: передсердна, атріовентрикулярна, поодинока шлуночкова (до 30 ектопічних комплексів за одну годину);
 • безсимптомна синоаурикулярна або AV-блокада I ступеня;
 • пролапс мітрального або інших клапанів серця, міокардіофіброз, що супроводжуються порушеннями ритму та провідності або СН I стадії, або без таких з регургітацією 2 ступеня.к.
 • Пролапс клапанів серця з регургітацією повинен підтверджуватися даними доплероехокардіографії. Критерії ступенів регургітації: I - до 2 см, II - 2-4 см, III - більше 4 см.
До пункту 38-г непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час належать усі некоронарогенні хвороби серця, які не супроводжуються СН та порушеннями серцевого ритму і провідності.

Крім того, до пункту "г" належать:
 • стійко компенсовані наслідки захворювань м'яза серця, перикарда, міокардіофіброз без СН;
 • пролапс мітрального, трикуспідального клапанів з регургітацією I ступеня;
 • пролапс клапана легеневої артерії за відсутності легеневої гіпертензії.

Особи, які перенесли неревматичні міокардити (більше року після одужання) без переходу в міокардіосклероз за відсутності порушення серцевого ритму та провідності, та особи, які мають функціональну (вагусну) АV-блокаду I ступеня, неповну блокаду правої ніжки пучка Гіса, що не супроводжуються синкопальними станами, визнаються придатними до військової служби та до навчання у ВВНЗ.

Допомога військового адвоката

У Юридичній компанії INSEININ є команда кваліфікованих адвокатів, які мають значний досвід у сфері оскарження рішення ВЛК. Наші адвокати забезпечують комплексний підхід до вирішення проблем клієнтів та надають їм необхідну підтримку на кожному етапі проходження ВЛК.

Для отримання консультації можна звертатись за номерами +380 97 507 06 53 або +380 93 228 01 24 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Чи залишайте форму зворотнього звʼязку — ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

Також ви можете РОЗРАХУВАТИ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ